Skip links

Company News

Juneteenth 2022 Changed Trading Hours

Giờ giao dịch đã thay đổi – Juneteenth 2022

Do Ngày Quốc khánh Juneteenth ở Hoa Kỳ (19 tháng 6), giờ giao dịch của một số thị trường sẽ thay đổi vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022. Các thị trường sẽ mở cửa trở lại như

administrator