Skip links

Tin tức Công ty

Lễ hội Chung Yeung 2022 – HK50 Bế mạc

Do tổ chức Lễ hội Chung Yeung, HK50 sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022. Bắt đầu từ Thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2022, HK50 sẽ trở lại giờ giao dịch bình thường.

administrator

MT4 cho iOS không có sẵn để tải xuống.

Metatrader 4 (MT4) dành cho iOS không có sẵn để tải xuống từ Apple App Store. Điều này chỉ ảnh hưởng đến những người giao dịch muốn tải xuống ứng dụng trên iPhone hoặc iPad của họ. Khách hàng hiện

administrator

mid autumn festival  2022

HK50 Thay đổi Giờ giao dịch

Do lễ hội Trung thu, HK50 sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022. Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022, HK50 sẽ trở lại giờ giao dịch bình thường. * Hãy

administrator

Giờ giao dịch đã thay đổi

Do lễ kỷ niệm Ngày thành lập khu vực hành chính đặc biệt ở Hồng Kông và lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh ở Hoa Kỳ, giờ giao dịch của các thị trường sau đây sẽ thay đổi vào thứ

Tonia Kounni

Juneteenth 2022 Changed Trading Hours

Giờ giao dịch đã thay đổi – Juneteenth 2022

Do Ngày Quốc khánh Juneteenth ở Hoa Kỳ (19 tháng 6), giờ giao dịch của một số thị trường sẽ thay đổi vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022. Các thị trường sẽ mở cửa trở lại như

administrator

Ngày tưởng niệm 2022 Giờ giao dịch đã thay đổi

Do lễ kỷ niệm Ngày tưởng niệm ở Hoa Kỳ, giờ giao dịch của một số thị trường sẽ thay đổi vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022. Các thị trường sẽ mở cửa trở lại như bình

administrator