Skip links

Tin tức Công ty

Phiên giao dịch chỉ số mới.

Chúng tôi xin thông báo rằng kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2022, sẽ có những thay đổi về giờ giao dịch đối với các chỉ số cụ thể. Kiểm tra giờ thị trường cập nhật và chuẩn bị

Traders Trust tại Fazzaco Expo Dubai 2022

Traders Trust đã tham dự thành công Fazzaco Expo Dubai 2022 với tư cách là Nhà tài trợ Bạc. Tại gian hàng 27, đại diện của Traders Trust đã chào đón rất nhiều người tham dự hội chợ quan tâm