Skip links

Giờ thị trường thay đổi vào Ngày Tổng thống Hoa Kỳ 2024

Để vinh danh Ngày Tổng thống, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những điều chỉnh sắp tới đối với lịch giao dịch của chúng tôi để giúp bạn nắm được thông tin đầy đủ về những thay đổi trong giờ giao dịch.

🗓 Thay đổi lịch trình giao dịch trong Ngày Tổng thống Hoa Kỳ:
Ngày: Thứ Hai, 19/02/2024

🔔 Theo dõi thông báo:
Để biết thông tin cập nhật theo thời gian thực và bất kỳ thông báo bổ sung nào, vui lòng theo dõi các kênh liên lạc chính thức của chúng tôi, bao gồm trang web và nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi.

Instrument Ngày Tổng thống Hoa Kỳ
Ngoại hối Bình thường
Kim loại XAU Đóng cửa sớm 21:30
XAG Đóng cửa sớm 21:30
XPDUSD Đóng cửa sớm 21:30
XPTUSD Đóng cửa sớm 21:30
Dầu UKOIL Đóng cửa sớm 21:15
USOIL Đóng cửa sớm 21:15
Chỉ số US30 Đóng cửa sớm 20:00
US500 Đóng cửa sớm 20:00
UT100 Đóng cửa sớm 20:00
JP225 Đóng cửa sớm 20:00
DE30 Đóng cửa sớm 23:00
EU50 Bình thường
FR40 Đóng cửa sớm 23:00
ES35 Bình thường
HK50 Bình thường
Tiền điện tử Bình thường

Tất cả thời gian đều là giờ máy chủ (GMT+2)

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản