Skip links

Ngày Quốc Khánh ảnh hưởng đến giờ giao dịch

Lịch giao dịch bị ảnh hưởng do ngày Quốc Khánh

Do Ngày Quốc Khánh sắp tới, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng giờ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào Thứ Hai, ngày 3 tháng 7 và Thứ Ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023.

Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.

03-07-2023
CÔNG CỤ Ngày Quốc Khánh
NGOẠI HỐI FX Giờ giao dịch thông thường
USDBRL Giờ giao dịch thông thường
KIM LOẠI Giờ giao dịch thông thường
XPDUSD / XPTUSD Giờ giao dịch thông thường
UKOIL Giờ giao dịch thông thường
USOIL Giờ giao dịch thông thường
US30 Đóng cửa sớm 20:15
JP225 Đóng cửa sớm 20:15
US500 Đóng cửa sớm 20:15
UT100 Đóng cửa sớm 20:15
FR40 Đóng cửa sớm 23:00
ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE30 Đóng cửa sớm 23:00
HK50 Giờ giao dịch thông thường
TIỀN ĐIỆN TỬ Giờ giao dịch thông thường
04-07-2023
CÔNG CỤ Ngày Quốc Khánh
NGOẠI HỐI FX Giờ giao dịch thông thường
USDBRL Đóng
METALS Đóng cửa sớm 21:30
XPDUSD / XPTUSD Đóng cửa sớm 21:00
UKOIL Đóng cửa sớm 20:30
USOIL Đóng cửa sớm 21:30
US30 Đóng cửa sớm 20:00
JP225 Đóng cửa sớm 20:00
US500 Đóng cửa sớm 20:00
UT100 Đóng cửa sớm 20:00
FR40 Đóng cửa sớm 23:00
ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE30 Đóng cửa sớm 23:00
HK50 Giờ giao dịch thông thường
CRYPTOS Giờ giao dịch thông thường

Tất cả thời gian đều là giờ máy chủ (GMT+3)

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản