Skip links

Lên đến $2000 hàng ngày
Chiết khấu hoàn tiền

Bắt đầu từ khối lượng ** hàng ngày gồm 10 vòng giao dịch Lô và bạn sẽ được thưởng với chiết khấu tuyệt vời.

Bắt đầu giao dịch ngay
Điều khoản và điều kiện áp dụng

Nhận chiết khấu hoàn tiền hàng ngày của bạn

Giao dịch không giới hạn: Ưu đãi này áp dụng cho tất cả các sản phẩm có sẵn: Ngoại hối Forex, Tiền điện tử, Kim loại, Chỉ số và hàng hóa. Nhận chiết khấu của bạn mỗi ngày bằng cách làm theo 3 bước sau.

01

Đã đăng ký? Đăng Nhập

02

Mở tài khoản và nạp tiền vào tài khoản giao dịch trực tiếp của bạn.

Bắt đầu từ $50

03

Nhận chiết khấu của bạn

Chỉ cần bắt đầu giao dịch và nhận chiết khấu trực tiếp vào tài khoản giao dịch của bạn **

* Khuyến mãi hoàn tiền chỉ áp dụng cho loại tài khoản Classic và Pro.
** Khối lượng hàng ngày được tính dựa trên thời gian máy chủ MT4, từ 00:00 đến 23:59.

Nhận hoàn trả mỗi khi bạn giao dịch.
wdt_ID KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH HÀNG NGÀY (LÔ) HOÀN TRẢ TÀI KHOẢN CLASSIC HOÀN TRẢ TÀI KHOẢN PRO
1 Từ 10 Đến 19 5 5
2 Từ 20 Đến 29 20 20
3 Từ 30 Đến 39 30 30
4 Từ 40 Đến 49 40 40
5 Từ 50 Đến 59 55 55
6 Từ 60 Đến 69 70 70
7 Từ 70 Đến 79 85 85
8 Từ 80 Đến 89 100 100
9 Từ 90 Đến 99 110 110
10 Từ 100 Đến 149 130 130
11 Từ 150 Đến 299 200 200
12 Từ 300 Đến 499 450 450
13 Từ 500 Đến 999 875 875
14 1000 và hơn 2000 1000

Ví dụ

Bạn giao dịch 20 Lô giữa 00:00 đến 23:59, bạn sẽ nhận $20 hoàn trả cho ngày tiếp theo.

Bạn giao dịch 75 Lô giữa 00:00 đến 23:59, bạn sẽ nhận $85 hoàn trả vào ngày tiếp theo.

Đăng ký với Traders Trust

Mở tài khoản thực và giao dịch Ngoại hối Forex, Chỉ số, Kim loại, Dầu và tiền điện tử với lợi ích thực tế có thể tạo ra khác biệt

Bắt đầu giao dịch ngay
Điều khoản & Điều kiện áp dụng