Skip links

Giao dịch với kết nối cực nhanh

Tham gia cùng những nhà môi giới đỉnh cao

Bắt đầu giao dịch ngay
Điều khoản & Điều kiện áp dụng
VPS Hosting

Máy chủ VPS

VPS của chúng tôi là một máy chủ chuyên dụng được lưu trữ trong Equinix LD-4. Bằng cách hợp tác với Beeks, Traders-Trust có thể kết nối chéo VPS của họ với các máy chủ giao dịch của chúng tôi cũng được lưu trữ trong LD-4. * TY-3 Đối với máy chủ live2 và live3 **

Điều này cho phép nhà giao dịch có thể thực hiện các lệnh với tốc độ cực nhanh trên tất cả các nền tảng Traders-Trust theo cách thủ công hoặc thông qua các nền tảng EA nào.

Mở VPS

Lựa chọn VPS của riêng bạn

Gói Đồng

Từ £ 30
 • Đăng ký hàng tháng
 • 2560 MB RAM | 1 VCPU
 • Dung lượng ổ đĩa 30 GB
 • Lựa chọn của bạn về Nhà môi giới MT4
 • Tùy chọn Dịch vụ VPS được quản lý
 • Hỗ trợ cTrader / cAlgo
 • Windows 2016, Máy chủ Linux
Yêu cầu ngay

Gói Bạc

Từ £ 53
 • Đăng ký hàng tháng
 • 4096 MB RAM | 2 VCPU
 • Dung lượng ổ đĩa 50 GB
 • Lựa chọn của bạn về Nhà môi giới MT4
 • Tùy chọn Dịch vụ VPS được quản lý
 • Hỗ trợ cTrader / cAlgo
 • Windows 2016, Máy chủ Linux
Yêu cầu ngay

Gói Vàng

Từ £ 94
 • Đăng ký hàng tháng
 • 6656 MB RAM | 4 VCPU
 • Dung lượng ổ đĩa 75 GB
 • Lựa chọn của bạn về Nhà môi giới MT4
 • Tùy chọn Dịch vụ VPS được quản lý
 • Hỗ trợ cTrader / cAlgo
 • Windows 2016, Máy chủ Linux
Yêu cầu ngay

Ai có thể yêu cầu VPS miễn phí?

Áp dụng cho khách hàng mới và khác hàng hiện tại.

Gói
Đồng

package-bronze

Tài khoản thực với số dư bắt đầu tối thiểu $2.000

Tối thiểu hàng tháng yêu cầu 5 vòng giao dịch Lots.

Gói
Bạc

package-silver

Tài khoản thực với số dư bắt đầu tối thiểu $3.000

Tối thiểu hàng tháng yêu cầu 7 vòng giao dịch Lô

Gói
Vàng

package-gold

Tài khoản thực với số dư bắt đầu tối thiểu $5.000

Tối thiểu hàng tháng yêu cầu 10 vòng giao dịch lô

Đăng ký với Traders Trust

Mở tài khoản thực và giao dịch Ngoại hối Forex, Chỉ số, Kim loại, Dầu và Tiền điện tử với lợi ích thực có thể tạo ra khác biệt

Bắt đầu giao dịch ngay
Điều khoản & Điều kiện áp dụng