Skip links

Ngày Lao động Hoa Kỳ 2023 – Thời gian Giao dịch Thay đổi

Do Ngày Lao động tại Hoa Kỳ, thời gian giao dịch của một số thị trường sẽ thay đổi vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 9 năm 2023. Các thị trường sẽ mở cửa lại bình thường vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 9 năm 2023.

Hãy kiểm tra lịch cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn trước ngày nghỉ liên bang.

04/09/2023
CÔNG CỤ Ngày Lao động Hoa Kỳ 2023
NGOẠI HỐI FX FX Giờ giao dịch thông thường
KIM LOẠI METALS Đóng cửa sớm 21:15
XPDUSD / XPTUSD Đóng cửa sớm 20:15
HÀNG HÓA UKOIL Đóng cửa sớm 21:15
USOIL Đóng cửa sớm 21:15
CHỈ SỐ US30 Đóng cửa sớm 19:45
JP225 Giờ giao dịch thông thường
US500 Đóng cửa sớm 19:45
UT100 Đóng cửa sớm 19:45
FR40 Giờ giao dịch thông thường
ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE40 Giờ giao dịch thông thường
HK50 Giờ giao dịch thông thường
TIỀN ĐIỆN TỬ CRYPTOS Giờ giao dịch thông thường

Tất cả thời gian đều là giờ máy chủ (GMT+3)

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản