Skip links

Ngày 16 tháng 6 và Lễ hội Thuyền rồng ảnh hưởng đến Giờ giao dịch

Lịch giao dịch bị ảnh hưởng do ngày 16 tháng 6 và Lễ hội thuyền rồng

Do Lễ hội Thuyền rồng và Ngày 19 tháng 6 sắp tới, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng giờ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào Thứ Hai, ngày 19 tháng 6 năm 2023 và Thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023.

Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.

19-Jun-23
CÔNG CỤ Ngày 16 tháng 6
NGOẠI HỐI FX Giờ giao dịch thông thường
USDBRL Đóng
KIM LOẠI Đóng cửa sớm 21:30
XPDUSD / XPTUSD Đóng cửa sớm 20:15
UKOIL Đóng cửa sớm 20:15
USOIL Đóng cửa sớm 20:15
US30 Đóng cửa sớm 20:00
JP225 Đóng cửa sớm 20:00
US500 Đóng cửa sớm 20:00
UT100 Đóng cửa sớm 20:00
FR40 Giờ giao dịch thông thường
ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE30 Đóng cửa sớm 23:00
HK50 Giờ giao dịch thông thường
TIỀN ĐIỆN TỬ Giờ giao dịch thông thường
22-Jun-23
CÔNG CỤ Lễ hội Thuyền rồng
NGOẠI HỐI FX Giờ giao dịch thông thường
USDBRL Giờ giao dịch thông thường
KIM LOẠI Giờ giao dịch thông thường
XPDUSD / XPTUSD Giờ giao dịch thông thường
UKOIL Giờ giao dịch thông thường
USOIL Giờ giao dịch thông thường
US30 Giờ giao dịch thông thường
JP225 Giờ giao dịch thông thường
US500 Giờ giao dịch thông thường
UT100 Giờ giao dịch thông thường
FR40 Giờ giao dịch thông thường
ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE30 Giờ giao dịch thông thường
HK50 Đóng
TIỀN ĐIỆN TỬ Giờ giao dịch thông thường

Tất cả thời gian đều là giờ máy chủ (GMT+3)

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản