Skip links

Nghề nghiệp

Tham gia đội ngũ chúng tôi

Phát triển hoặc khởi nghiệp thị trường tài chính với chúng tôi

Làm việc với chúng tôi

Bắt lấy cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi không ngừng phát triển và tìm kiếm những tài năng mới để tham gia vào các đội ngũ gắn bó chặt chẽ của chúng tôi, những người luôn dẫn đầu cuộc chơi của họ.

Khi bạn tham gia với chúng tôi, bạn sẽ thực hiện rất nhiều dự án mới thú vị, gặp gỡ những đồng nghiệp mới tuyệt vời, thể hiện và phát triển các kỹ năng của bạn và có cơ hội đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Bạn có những lợi ích

Lương cạnh tranh

Bảo hiểm y tế

Thẻ giảm giá

Cơ hội phát triển

Xây dựng Nghề nghiệp của bạn trên sàn Ngoại hối Forex