Skip links

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC IB THÂN THIẾT

Chương Trình Đối Tác Thân Thiết

Tại TradersTrust, lòng trung thành sẽ được đền đáp với tiền thưởng lên đến $50,000 hàng tháng.

Trở thành đối tác

Chương trình Đối tác thân thiết hoạt động như thế nào?

Mỗi tháng Đối tác có thể nhận được tiền thưởng tiền mặt lên đến $50,000 dựa trên tổng khối lượng giao dịch của khách hàng của họ. Thưởng tiền mặt được trao cùng với hoa hồng và được tự động ghi có vào tài khoản Đối tác trong 10 ngày đầu tiên của tháng, cho khối lượng công việc của tháng trước. Bạn đạt được khối lượng càng nhiều, phần thưởng bạn nhận được hàng tháng càng lớn!

Hợp tác với chúng tôi

Ví dụ: Tháng này khối lượng giao dịch bởi khách hàng của bạn là 2,600 lots. Bạn đạt hạng 5 trong bảng dưới đây. Tháng tiếp theo bạn sẽ nhận thưởng tiền mặt là USD 2000, ngoài hoa hồng thường xuyên của bạn.

HẠNG KHỐI LƯỢNG HÀNG THÁNG TIỀN THƯỞNG (USD)
1 100 - 249 Lots $250
2 250 - 499 Lots $500
3 500 - 999 Lots $750
4 1,000 - 2,499 Lots $1,000
5 2,500 - 4,999 Lots $2,000
6 5,000 - 9,999 Lots $3,000
7 10,000 - 14,999 Lots $4,000
8 15,000 - 19,999 Lots $5,000
9 20,000 - 24,999 Lots $6,000
10 25,000 - 29,999 Lots $7,000
11 30,000 - 34,999 Lots $8,000
12 35,000 - 39,999 Lots $9,000
13 40,000 - 49,999 Lots $10,000
14 50,000 - 74,999 Lots $25,000
15 75,000 - 99,999 Lots $40,000
16 100,000 or more $50,000

Thêm những lý do để chọn Traders Trust

Hoa hồng trực tiếp

Nhận được lượng hoa hồng cao nhất trong ngành, được tạo ra trong tài khoản MT4 của bạn mỗi khi khách hàng đóng giao dịch. Bạn không phải đợi đến cuối tuần hoặc cuối tháng để được thanh toán

Chấp nhận tất cả các chiến lược

TradersTrust là một nhà môi giới STP có nghĩa là chúng tôi không có xung đột với lợi ích khách hàng hoặc đối tác của mình. Do đó, chúng tôi chấp tất cả phong cách giao dịch, bao gồm lướt sóng, bảo hiểm rủi ro, mở rộng quy mô v.v…

Rút tiền bất cứ lúc nào

Chúng tôi không chỉ cung cấp hoa hồng trên tất các sản phẩm mà khách hàng của bạn giao dịch (ngoại hối, kim loại, chỉ số, tiền điện tử…) mà bạn còn có thể rút hoa hồng của bạn mà không chậm trễ và không bị từ chối.

Làm thế nào tôi tham gia chương trình Đối tác thân thiết?

01 01

Hoàn thành biểu
mẫu để trở thành
Đối tác TradersTrust

02 02

Chúng tôi sẽ liên
lạc bạn với các thông
tin làm thế nào để bắt đầu

03 03

Giới thiệu các nhà
giao dịch đến TradersTrust
và bắt đầu kiếm tiền hoa hồng và tiền thưởng.

Tên của bạn

Họ và tên đệm của bạn

Chọn quốc gia cư trú

Số điện thoại di động của bạn

Địa chỉ email của bạn