Skip links

Kỳ nghỉ lễ Ngân hàng mùa xuân và ngày tưởng niệm ảnh hưởng đến Giờ giao dịch

Lịch giao dịch bị ảnh hưởng do kỳ nghỉ lễ Ngân hàng mùa xuân và ngày tưởng niệm

Do Ngày Lễ Tưởng niệm và Kỳ nghỉ lễ Mùa xuân Ngân hàng sắp tới, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng giờ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng từ Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023 đến Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023. Thị trường sẽ tiếp tục lịch trình bình thường vào Thứ Ba,ngày 30 tháng 5 ,2023.

Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.

26/05/2023 29/05/2023
Công cụ Nghỉ lễ ngân hàng mùa xuân Công cụ Ngày tưởng niệm
NGOẠI HỐI FX Giờ giao dịch thông thường NGOẠI HỐI FX Giờ giao dịch thông thường
USDBRL Giờ giao dịch thông thường USDBRL Đóng
HÀNG HÓA Giờ giao dịch thông thường HÀNG HÓA Đóng cửa sớm 21:30
XPDUSD / XPTUSD Giờ giao dịch thông thường XPDUSD / XPTUSD Đóng cửa sớm 17:00
UKOIL Giờ giao dịch thông thường UKOIL Đóng cửa sớm 20:30
USOIL Giờ giao dịch thông thường USOIL Đóng cửa sớm 21:30
US30 Giờ giao dịch thông thường US30 Đóng cửa sớm 20:00
JP225 Giờ giao dịch thông thường JP225 Đóng cửa sớm 20:00
US500 Giờ giao dịch thông thường US500 Đóng cửa sớm 20:00
UT100 Giờ giao dịch thông thường UT100 Đóng cửa sớm 20:00
FR40 Giờ giao dịch thông thường FR40 Giờ giao dịch thông thường
ES35 Giờ giao dịch thông thường ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE30 Giờ giao dịch thông thường DE30 Đóng cửa sớm 23:00
HK50 Đóng HK50 Đóng cửa sớm 11:30
TIỀN ĐIỆN TỬ Giờ giao dịch thông thường TIỀN ĐIỆN TỬ Giờ giao dịch thông thường

Tất cả thời gian đều là giờ máy chủ (GMT+3)

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản