Skip links

Những sự kiện tài chính

financial-event-us-federal-interest-rates

Lãi suất Liên bang Hoa Kỳ

Lãi suất liên bang là gì Lãi suất liên bang đề cập đến lãi suất do ngân hàng trung ương của một quốc gia quy định, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ. Những tỷ lệ
financial-event-us-federal-funds-rate

Lãi suất Quỹ Liên bang Hoa Kỳ

Tỷ lệ quỹ liên bang là gì Lãi suất quỹ liên bang là lãi suất mà tại đó các tổ chức nhận tiền gửi (như ngân hàng) cho các tổ chức nhận tiền gửi khác vay số dư tại Cục
financial-event-us-consumer-price-index-(CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là gì Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo lường sự thay đổi trung bình theo thời gian về giá mà người tiêu dùng phải trả cho một giỏ hàng hóa và dịch vụ.
financial-event-us-purchasing-managers-index-(PMI)

Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI)

Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) là gì Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) là một chỉ số kinh tế đo lường sức khỏe của lĩnh vực sản xuất. Nó dựa trên khảo sát các nhà
financial-event-us-industrial-production-index-(IPI)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI) là gì Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI) là một chỉ số kinh tế đo lường sản lượng của các ngành sản xuất, khai thác mỏ, điện và khí đốt của một
financial-event-rate-of-inflation

Rate of Inflation

Tỷ lệ lạm phát là gì Tỷ lệ lạm phát là thước đo sự thay đổi trung bình theo thời gian về giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng thường mua. Họ tính toán