Skip links
financial-event-us-federal-interest-rates

Lãi suất Liên bang Hoa Kỳ

Lãi suất liên bang là gì

Lãi suất liên bang đề cập đến lãi suất do ngân hàng trung ương của một quốc gia quy định, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ. Những tỷ lệ này có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế vì chúng ảnh hưởng đến chi phí đi vay của người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ.

Cục Dự trữ Liên bang đặt mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang, mức lãi suất mà các ngân hàng có thể cho nhau vay qua đêm. Những thay đổi về lãi suất quỹ liên bang có thể tác động đến các mức lãi suất kinh tế khác nhau, bao gồm cả lãi suất cho vay thế chấp, cho vay mua ô tô và thẻ tín dụng.

Bằng cách thiết lập lãi suất, ngân hàng trung ương có thể tác động đến hoạt động kinh tế. Ví dụ, lãi suất cao hơn có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế bằng cách làm cho việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn và giảm chi tiêu của người tiêu dùng. Lãi suất thấp hơn có thể kích thích tăng trưởng kinh tế bằng cách làm cho việc vay mượn trở nên rẻ hơn và thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng.

Do đó, lãi suất liên bang là một công cụ quan trọng để các ngân hàng trung ương sử dụng trong việc quản lý nền kinh tế và đạt được các mục tiêu chính sách của họ, như tỷ lệ thất nghiệp thấp, giá cả ổn định và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Lãi suất hoạt động như thế nào

Lãi suất là một mức giá được tính khi vay tiền và chúng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của nền kinh tế.

Đây là cách chúng hoạt động:

Người cho vay tính lãi suất để bù đắp chi phí cơ hội khi cho vay tiền của họ. Họ có thể đã đầu tư tiền của mình vào nơi khác hoặc sử dụng nó cho mục đích của mình, nhưng thay vào đó, họ lại cho người đi vay vay. Người đi vay phải trả lãi để bù đắp cho việc người cho vay sử dụng tiền của họ. Lãi suất được biểu thị bằng phần trăm của số tiền vay và được tính trong một khoảng thời gian nhất định, thường là mỗi năm. Nó cũng xác định chi phí vay và có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn.

Lãi suất cao hơn làm cho việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn, làm giảm nhu cầu vay vốn và làm chậm hoạt động kinh tế. Lãi suất thấp hơn làm cho việc vay mượn trở nên rẻ hơn, làm tăng nhu cầu vay vốn và kích thích hoạt động kinh tế.

Các ngân hàng trung ương có thể tác động đến lãi suất bằng cách đặt mục tiêu cho một mức lãi suất cơ bản, chẳng hạn như lãi suất quỹ liên bang ở Mỹ. Những thay đổi về lãi suất mục tiêu của ngân hàng trung ương sau đó có thể lan truyền khắp nền kinh tế và ảnh hưởng đến các lãi suất khác, chẳng hạn như lãi suất cho vay thế chấp, cho vay mua ô tô và thẻ tín dụng.

Điều gì thúc đẩy Fed thay đổi lãi suất?

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thay đổi lãi suất để đạt được các mục tiêu chính sách của mình, bao gồm thúc đẩy việc làm tối đa, giá cả ổn định và lãi suất dài hạn vừa phải.

Fed xem xét nhiều dữ liệu và chỉ số kinh tế khác nhau khi đưa ra quyết định về lãi suất, bao gồm:

Lạm phát: Fed đặt mục tiêu duy trì mức giá ổn định và đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Fed có thể tăng lãi suất để làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát nếu lạm phát quá cao. Nếu lạm phát quá thấp, Fed có thể hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế và đẩy lạm phát lên cao.

Việc làm: Fed đặt mục tiêu thúc đẩy việc làm tối đa. Nếu tỷ lệ thất nghiệp cao, Fed có thể hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Nếu tỷ lệ thất nghiệp thấp, Fed có thể tăng lãi suất để làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn lạm phát gia tăng.

Tăng trưởng kinh tế: Fed xem xét các biện pháp tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), khi đưa ra quyết định về lãi suất. Nếu nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh, Fed có thể tăng lãi suất để làm chậm tốc độ tăng trưởng và ngăn chặn lạm phát gia tăng. Nếu nền kinh tế tăng trưởng quá chậm, Fed có thể hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng.

Điều kiện thị trường tài chính: Fed cũng xem xét các điều kiện trên thị trường tài chính, chẳng hạn như hiệu suất của thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu, khi đưa ra quyết định về lãi suất.

Cuối cùng, mục tiêu của Fed là cân bằng các mục tiêu chính sách nhằm thúc đẩy việc làm tối đa, giá cả ổn định và lãi suất dài hạn vừa phải. Fed sẽ thay đổi lãi suất để đạt được những mục tiêu này và duy trì sự ổn định kinh tế.

4 cách lãi suất ảnh hưởng đến tiền của bạn

Lãi suất có thể ảnh hưởng đến tiền của bạn theo nhiều cách, bao gồm:

1. Tiết kiệm: Lãi suất cao hơn có thể đồng nghĩa với việc tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm và tiền gửi cao hơn. Mặt khác, lãi suất thấp hơn có thể đồng nghĩa với việc lợi nhuận của các loại tài khoản này thấp hơn.
2. Vay : Lãi suất cao hơn có thể khiến việc vay tiền trở nên đắt đỏ hơn, làm tăng chi phí vay, chẳng hạn như thế chấp hoặc vay mua ô tô. Lãi suất thấp hơn có thể làm cho việc vay tiền rẻ hơn, giảm chi phí của các khoản vay này.
3. Đầu tư: Lãi suất có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Ví dụ, khi lãi suất thấp, việc đầu tư vào cổ phiếu hoặc bất động sản có thể hấp dẫn hơn vì lợi tức đầu tư này có thể cao hơn lợi tức đầu tư an toàn, lợi nhuận thấp như trái phiếu.
4. Lạm phát: Lãi suất và lạm phát có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Lãi suất cao hơn có thể giúp kiềm chế lạm phát bằng cách khiến việc vay tiền trở nên đắt đỏ hơn, điều này có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng và làm chậm tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, lãi suất thấp hơn có thể kích thích lạm phát bằng cách làm cho việc vay tiền trở nên rẻ hơn, điều này có thể làm tăng chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản