Skip links
financial-event-us-consumer-price-index-(CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là gì

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo lường sự thay đổi trung bình theo thời gian về giá mà người tiêu dùng phải trả cho một giỏ hàng hóa và dịch vụ. Nó được sử dụng rộng rãi như một chỉ báo lạm phát và là một trong những chỉ số kinh tế được theo dõi rộng rãi nhất trên thế giới.

Rổ hàng hóa và dịch vụ được tính trong CPI thể hiện hoạt động mua sắm thông thường của một người tiêu dùng thành thị điển hình. Nó nhằm phản ánh chi phí sinh hoạt của một hộ gia đình điển hình. Giỏ hàng thường được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong mô hình chi tiêu của người tiêu dùng và giá cả hàng hóa và dịch vụ được tiêu dùng.

Cục Thống kê Lao động (BLS) tại Hoa Kỳ tính toán CPI hàng tháng. Nó xuất bản dữ liệu cho nhiều danh mục khác nhau, chẳng hạn như thực phẩm, nhà ở, giao thông vận tải, chăm sóc y tế cũng như các hàng hóa và dịch vụ khác. BLS cũng tính toán CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, vì những mức giá này có thể biến động nhiều hơn và chịu những biến động ngắn hạn.

CPI được sử dụng để điều chỉnh chi phí sinh hoạt đối với các công cụ tài chính khác nhau, chẳng hạn như lương hưu, thanh toán An sinh xã hội và khung thuế thu nhập, cũng như để đánh giá những thay đổi trong chi phí sinh hoạt. Nó cũng được sử dụng để điều chỉnh tiền lương, đo lường lạm phát và đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và chính phủ.

6 loại CPI

Có một số loại Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khác nhau, bao gồm:

CPI tiêu đề: Đây là chỉ số CPI được báo cáo nhiều nhất và đo lường sự thay đổi trung bình theo thời gian về giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ được một hộ gia đình điển hình tiêu thụ.

CPI lõi: Đây là phiên bản của CPI không bao gồm giá của các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm và năng lượng. CPI cơ bản được sử dụng để hiểu rõ hơn về xu hướng lạm phát cơ bản, vì giá lương thực và năng lượng có thể chịu những biến động ngắn hạn.

Chỉ số giá tiêu dùng thành thị (UCPI): Chỉ số này đo lường sự thay đổi trung bình theo thời gian về giá hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thành thị tiêu thụ và được sử dụng để điều chỉnh chi phí sinh hoạt cho người dân thành thị.

Chỉ số giá tiêu dùng nông thôn (RCPI): Chỉ số này đo lường sự thay đổi trung bình theo thời gian về giá hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng nông thôn tiêu dùng và được sử dụng để điều chỉnh chi phí sinh hoạt cho người dân nông thôn.

Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (NCPI): Chỉ số này đo lường sự thay đổi trung bình theo thời gian về giá hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng trên toàn quốc tiêu thụ.

Chỉ số giá tiêu dùng khu vực (RCPI): Đây là các phiên bản CPI dành riêng cho một khu vực hoặc thành phố cụ thể và đo lường sự thay đổi trung bình theo thời gian về giá hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng tiêu thụ ở khu vực đó.

Tóm lại, các loại Chỉ số giá tiêu dùng khác nhau tồn tại để nắm bắt các khía cạnh khác nhau của lạm phát tiêu dùng và cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về những thay đổi trong chi phí sinh hoạt của các nhóm dân cư khác nhau.

Công thức CPI hàng năm

The formula for calculating the annual Consumer Price Index (CPI) is as follows:

Công thức tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm như sau:
CPI hàng năm = (Giá rổ hàng hóa, dịch vụ năm hiện tại/Giá rổ hàng hóa, dịch vụ năm cơ sở) x 100

Ở đâu:

Giá rổ hàng hóa, dịch vụ năm hiện hành: Giá của một giỏ hàng hóa, dịch vụ mà một hộ gia đình điển hình sẽ mua trong năm hiện hành.

Giá của một rổ hàng hóa, dịch vụ năm cơ sở: Giá của cùng một rổ hàng hóa, dịch vụ trong năm tham chiếu hoặc năm cơ sở.

Kết quả thể hiện phần trăm thay đổi trong chi phí của giỏ hàng hóa và dịch vụ từ năm cơ sở đến năm hiện tại. Năm cơ sở thường được đặt thành 100, do đó CPI hàng năm được biểu thị dưới dạng số chỉ số với năm cơ sở bằng 100.

Ví dụ: nếu giá của giỏ hàng hóa và dịch vụ trong năm hiện tại là 1.200 USD và giá của giỏ hàng hóa và dịch vụ đó trong năm cơ sở là 1.000 USD thì CPI hàng năm sẽ là 120, nghĩa là chi phí sinh hoạt đã tăng 20 % từ năm cơ sở đến năm hiện tại.

Danh mục CPI

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo lường những thay đổi về giá hàng hóa và dịch vụ gia đình. Nhóm hàng hóa và dịch vụ tính toán thành các danh mục, còn được gọi là nhóm hàng hóa hoặc loại chi tiêu. Các loại phổ biến nhất được sử dụng trong tính toán CPI bao gồm:

Thực phẩm và Đồ uống: Danh mục này bao gồm tất cả các mặt hàng thực phẩm, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa, bữa ăn tại nhà hàng và đồ uống có cồn.

Nhà ở: Danh mục này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến nhà ở, chẳng hạn như tiền thuê nhà hoặc tiền thế chấp, thuế tài sản, bảo trì và sửa chữa cũng như các tiện ích.

Trang phục: Danh mục này bao gồm quần áo, giày dép và phụ kiện.
Vận chuyển: Danh mục này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến vận chuyển, chẳng hạn như nhiên liệu, bảo trì và mua phương tiện.

Chăm sóc y tế: Danh mục này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bao gồm các dịch vụ y tế, thuốc theo toa và chăm sóc tại bệnh viện.

Giáo dục và Truyền thông: Hạng mục này bao gồm chi phí giáo dục, chẳng hạn như học phí và lệ phí, và chi phí liên lạc, chẳng hạn như dịch vụ điện thoại và internet.

Giải trí: Loại này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến giải trí, chẳng hạn như giải trí, tài liệu đọc và thiết bị thể thao.

Hàng hóa và dịch vụ khác: Danh mục này bao gồm tất cả hàng hóa và dịch vụ còn lại không có trong các danh mục khác, chẳng hạn như chăm sóc cá nhân, thuốc lá và các chi phí linh tinh.

Những danh mục này giúp chia nhỏ chi phí sinh hoạt tổng thể thành các khu vực cụ thể và cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách các bộ phận kinh tế khác nhau tác động đến ngân sách hộ gia đình.

Khi nào CPI được công bố?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thường được Cục Thống kê Lao động (BLS) tại Hoa Kỳ công bố vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản