Skip links
financial-event-us-federal-funds-rate

Lãi suất Quỹ Liên bang Hoa Kỳ

Tỷ lệ quỹ liên bang là gì

Lãi suất quỹ liên bang là lãi suất mà tại đó các tổ chức nhận tiền gửi (như ngân hàng) cho các tổ chức nhận tiền gửi khác vay số dư tại Cục Dự trữ Liên bang qua đêm. Lãi suất quỹ liên bang là một trong những mức lãi suất chính do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quy định và nó được sử dụng để tác động đến các mức lãi suất khác trong nền kinh tế.

Fed có thể tác động đến lãi suất quỹ liên bang bằng cách đặt mục tiêu cho lãi suất và sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để bổ sung hoặc rút bớt dự trữ trong hệ thống ngân hàng. Nếu Fed muốn giảm lãi suất quỹ liên bang, nó có thể mua chứng khoán từ các ngân hàng, từ đó làm tăng nguồn cung dự trữ và giảm lãi suất quỹ liên bang. Nếu Fed muốn tăng lãi suất quỹ liên bang, nó có thể bán chứng khoán cho các ngân hàng, do đó làm giảm nguồn cung dự trữ và tăng lãi suất quỹ liên bang.

Lãi suất quỹ liên bang tác động đáng kể đến các lãi suất kinh tế khác, chẳng hạn như lãi suất thế chấp, cho vay mua ô tô và thẻ tín dụng. Khi lãi suất quỹ liên bang thấp, việc vay mượn sẽ rẻ hơn, kích thích tăng trưởng kinh tế. Khi lãi suất quỹ liên bang cao, việc vay mượn sẽ đắt hơn, điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế.

Lãi suất quỹ liên bang là một công cụ quan trọng mà Fed sử dụng để đạt được các mục tiêu chính sách của mình, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp thấp, giá cả ổn định và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tỷ lệ quỹ liên bang hoạt động như thế nào

Lãi suất quỹ liên bang đóng vai trò là lãi suất chuẩn có ảnh hưởng đến các lãi suất kinh tế khác. Lãi suất quỹ liên bang là lãi suất mà tại đó các tổ chức nhận tiền gửi (như ngân hàng) cho các tổ chức nhận tiền gửi khác vay số dư được giữ tại Cục Dự trữ Liên bang qua đêm.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang và sử dụng các hoạt động thị trường mở để tác động đến lãi suất. Fed mua hoặc bán chứng khoán trên thị trường mở, từ đó bổ sung hoặc rút bớt dự trữ trong hệ thống ngân hàng để tác động đến lãi suất quỹ liên bang. Nếu Fed muốn giảm lãi suất quỹ liên bang, họ sẽ mua chứng khoán từ các ngân hàng, tăng nguồn cung dự trữ và đẩy lãi suất quỹ liên bang xuống. Nếu Fed muốn tăng lãi suất quỹ liên bang, nó sẽ bán chứng khoán cho các ngân hàng, giảm nguồn cung dự trữ và đẩy lãi suất quỹ liên bang lên cao.

Lãi suất quỹ liên bang là chuẩn mực cho các lãi suất ngắn hạn khác, chẳng hạn như lãi suất tính cho các khoản vay qua đêm và liên ngân hàng. Khi lãi suất quỹ liên bang thấp, việc vay mượn sẽ rẻ hơn, kích thích tăng trưởng kinh tế. Khi lãi suất quỹ liên bang cao, việc vay mượn sẽ đắt hơn, điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế. Lãi suất quỹ liên bang cũng ảnh hưởng đến lãi suất dài hạn, chẳng hạn như lãi suất thế chấp, cho vay mua ô tô và thẻ tín dụng. Khi lãi suất quỹ liên bang thấp, nó có thể khuyến khích vay và chi tiêu, kích thích tăng trưởng kinh tế. Khi lãi suất quỹ liên bang cao, nó có thể ngăn cản việc vay mượn và chi tiêu, làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tóm lại, lãi suất quỹ liên bang đóng vai trò là chuẩn mực cho các mức lãi suất kinh tế khác. Fed đặt mục tiêu cho lãi suất. Nó sử dụng các hoạt động thị trường mở để tác động đến tỷ giá, từ đó tác động đến các lãi suất khác trong nền kinh tế và giúp đạt được các mục tiêu chính sách của mình, như tỷ lệ thất nghiệp thấp, giá cả ổn định và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tỷ lệ quỹ liên bang được xác định như thế nào?

Lãi suất Quỹ Liên bang được xác định bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm đặt mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang như một phần của chính sách tiền tệ.

Fed đặt mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang tại các cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). FOMC bao gồm bảy thành viên của Cục Dự trữ Liên bang và 12 chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. FOMC họp tám lần một năm để xem xét các điều kiện kinh tế và tài chính và đặt ra mục tiêu lãi suất quỹ liên bang.

FOMC đặt mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang dựa trên đánh giá về nền kinh tế và các mục tiêu chính sách của nó. Fed có hai mục tiêu chính sách chính: duy trì sự ổn định về giá và đạt được việc làm tối đa. FOMC đặt ra mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang để đạt được các mục tiêu này.

Fed sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để tác động đến lãi suất quỹ liên bang. Nếu Fed muốn giảm lãi suất quỹ liên bang, họ sẽ mua chứng khoán từ các ngân hàng, tăng nguồn cung dự trữ và đẩy lãi suất quỹ liên bang xuống. Nếu Fed muốn tăng lãi suất quỹ liên bang, nó sẽ bán chứng khoán cho các ngân hàng, giảm nguồn cung dự trữ và đẩy lãi suất quỹ liên bang lên cao.

Tóm lại, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) xác định lãi suất quỹ liên bang thông qua Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). FOMC đặt mục tiêu cho lãi suất dựa trên đánh giá về nền kinh tế và các mục tiêu chính sách của nó, đồng thời Fed sử dụng các hoạt động thị trường mở để tác động đến lãi suất.

Sự khác biệt giữa Quỹ Liên bang và Lãi suất Thông thường là gì

Lãi suất Quỹ Liên bang và lãi suất thông thường là hai mức lãi suất khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau và có ý nghĩa kinh tế khác nhau.

Nó đóng vai trò là lãi suất chuẩn có ảnh hưởng đến các lãi suất ngắn hạn khác trong nền kinh tế, chẳng hạn như lãi suất cho vay qua đêm và liên ngân hàng. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt mục tiêu cho lãi suất của Quỹ Liên bang và sử dụng các hoạt động thị trường mở để tác động đến lãi suất.

Mặt khác, lãi suất thông thường đề cập đến lãi suất mà người cho vay (chẳng hạn như ngân hàng) tính cho các khoản vay và các hình thức tín dụng khác, chẳng hạn như thế chấp, cho vay mua ô tô và thẻ tín dụng. Cung và cầu tín dụng trên thị trường quyết định các mức lãi suất này. Tỷ lệ Quỹ Liên bang và các yếu tố khác ảnh hưởng đến chúng, chẳng hạn như rủi ro vỡ nợ và kỳ vọng lạm phát.

Lãi suất của Quỹ Liên bang ảnh hưởng đến lãi suất thông thường bằng cách đóng vai trò là chuẩn mực cho các lãi suất kinh tế khác. Khi lãi suất của Quỹ Liên bang thấp, việc vay sẽ rẻ hơn, khuyến khích vay và chi tiêu cũng như kích thích tăng trưởng kinh tế. Khi lãi suất của Quỹ Liên bang cao, nó làm cho việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn, không khuyến khích việc vay và chi tiêu cũng như làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tóm lại, Lãi suất Quỹ Liên bang và lãi suất thông thường là hai mức lãi suất khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau và có ý nghĩa kinh tế khác nhau. Lãi suất của Quỹ Liên bang đóng vai trò là chuẩn mực cho các lãi suất kinh tế khác. Nó ảnh hưởng đến lãi suất thông thường, trong khi lãi suất thông thường được xác định bởi cung và cầu tín dụng của thị trường và bị ảnh hưởng bởi lãi suất của Quỹ Liên bang và các yếu tố khác.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản