Skip links
financial-event-non-farm-payroll-(NFP)

Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP)

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là gì

Việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp đề cập đến tất cả các công ty sản xuất, xây dựng và hàng hóa liên quan đến Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ.

Nó không bao gồm công nhân nông trại, nhân viên hộ gia đình tư nhân hoặc nhân viên tổ chức phi lợi nhuận. Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đo lường số lượng việc làm đạt được ở Hoa Kỳ trong tháng trước không liên quan đến trang trại.

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp cung cấp thông tin chuyên sâu về dữ liệu hàng tháng và hàng năm. Hàng tháng bao gồm dữ liệu về số liệu của tháng trước so với tháng trước, trong khi so sánh cùng kỳ năm trước hiển thị số liệu của tháng trước so với cùng tháng năm trước.

Bạn có thể mở vị thế trên đồng đô la Mỹ và các chỉ số của Hoa Kỳ dựa trên việc Bảng lương phi nông nghiệp sẽ đạt trên hay dưới mức mong đợi.

Khi nào Bảng lương phi nông nghiệp được phát hành

Báo cáo Tình hình Việc làm từ Cục Thống kê Lao động công bố phù hợp với báo cáo NFP.

Thông báo về báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp có sẵn vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng lúc 8:30 sáng theo giờ ET.

Tại sao (NFP) quan trọng đối với nhà giao dịch và nhà đầu tư

Báo cáo NFP (Bảng lương phi nông nghiệp) rất quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư vì nó cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường lao động Hoa Kỳ và được coi là chỉ báo chính về sức khỏe nền kinh tế. NFP đo lường sự thay đổi về số lượng người có việc làm trong nước, không bao gồm công nhân nông trại, nhân viên chính phủ và nhân viên hộ gia đình tư nhân.

Một báo cáo NFP mạnh mẽ thường cho thấy nền kinh tế đang phát triển, dẫn đến chi tiêu tiêu dùng tăng lên và lãi suất cao hơn, ảnh hưởng đến các thị trường tài chính khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ. Mặt khác, một báo cáo NFP yếu có thể cho thấy nền kinh tế đang chậm lại và có khả năng lãi suất thấp hơn, ảnh hưởng đến thị trường theo những cách khác nhau. Do đó, báo cáo NFP có thể tác động đáng kể đến thị trường tài chính và được các nhà giao dịch và nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ.

Cách đọc báo cáo (NFP)

Đọc báo cáo NFP (Bảng lương phi nông nghiệp) đòi hỏi sự hiểu biết cơ bản về thị trường lao động và các thành phần khác nhau của báo cáo. Báo cáo đo lường sự thay đổi về số lượng người có việc làm trong nước, không bao gồm công nhân nông trại, nhân viên chính phủ và nhân viên hộ gia đình tư nhân.

Điều quan trọng là phải nhìn vào con số tiêu đề, đại diện cho sự thay đổi ròng về việc làm trong tháng, cũng như tỷ lệ thất nghiệp, đo lường tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động thất nghiệp nhưng tích cực tìm kiếm việc làm.

Ngoài ra, sẽ rất hữu ích khi xem xét thu nhập trung bình mỗi giờ, điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về tăng trưởng tiền lương và chi tiêu của người tiêu dùng. Để có được bức tranh toàn cảnh về thị trường lao động, điều quan trọng là phải xem xét các dữ liệu và chỉ số khác, chẳng hạn như tỷ lệ tham gia, đo lường tỷ lệ phần trăm dân số trong độ tuổi lao động đang có việc làm hoặc tích cực tìm kiếm việc làm, và thời gian làm việc. tuần làm việc trung bình, cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ sử dụng công nhân. Bằng cách xem xét các thành phần khác nhau này và cách chúng phù hợp với bức tranh kinh tế lớn hơn, có thể hiểu được toàn diện về báo cáo NFP cũng như ý nghĩa của nó đối với nền kinh tế và thị trường tài chính.

Biên chế phi nông nghiệp cao hơn có tác động gì đến thị trường ngoại hối (Forex)?

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cao hơn có thể tác động tích cực đến thị trường ngoại hối (Forex). Khi NFP cho thấy mức tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, nó cho thấy nền kinh tế đang phát triển. Nó có thể làm tăng niềm tin của nhà đầu tư, dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với đồng tiền của quốc gia công bố báo cáo. Sự gia tăng nhu cầu này có thể khiến đồng tiền tăng giá so với các loại tiền tệ khác, dẫn đến tỷ giá hối đoái mạnh hơn.

Ngoài ra, khi việc làm tăng mạnh, ngân hàng trung ương của quốc gia có thể tăng lãi suất để chống lạm phát và kiểm soát tăng trưởng kinh tế, khiến đồng tiền trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận đầu tư cao hơn. Điều đó có thể thúc đẩy hơn nữa nhu cầu về tiền tệ và dẫn đến tỷ giá hối đoái thậm chí còn mạnh hơn.