Skip links

Đòn bẩy linh động lên đến 1:3000 cho XAUUSD

Chúng tôi hiện đang cung cấp Đòn bẩy động có thể lên tới 1:3000 cho vàng của bạn với các giao dịch bằng đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là bây giờ bạn có thể phóng đại tiềm năng của các vị trí mua và bán XAUUSD của mình lên đến ba nghìn lần.

Đòn bẩy linh động hoạt động như thế nào?

Như tên của nó, giao dịch ký quỹ trở nên năng động khi bạn sử dụng công cụ này. Đòn bẩy Động không hoạt động giống như đòn bẩy cố định vẫn ổn định từ khi bắt đầu giao dịch cho đến khi kết thúc giao dịch. Nó thay đổi và được tự động điều chỉnh theo khối lượng giao dịch của tất cả các vị thế mở của bạn.

Đòn bẩy động tự động giảm khi khối lượng giao dịch của bạn tăng lên. Điều này cho phép bạn tối đa hóa tiềm năng giao dịch của mình trong khi đảm bảo rằng các chiến lược quản lý rủi ro có trách nhiệm được áp dụng và rủi ro từ giao dịch khối lượng lớn được giảm thiểu.

Công cụ này cũng cho phép bạn cắt giảm đáng kể chi phí giao dịch. Có thể giao dịch với đòn bẩy cao như vậy có nghĩa là số tiền ký quỹ của bạn – số tiền bạn cần có trong tài khoản để mở và giữ giao dịch mở – sẽ giảm đáng kể ngay lập tức.

Khám phá các khả năng của Đòn bẩy Động và tận dụng tối đa giao dịch XAUUSD.

Giao dịch XAUUSD