Skip links

Đi đầu trong tuần: Sự kiện thị trường (20/11 – 24/11/23)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

Biên bản cuộc họp của AUD RBA:

Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc được công bố hai tuần sau khi có quyết định về lãi suất. Biên bản trình bày đầy đủ nội dung thảo luận về chính sách, bao gồm cả những khác biệt về quan điểm. Họ cũng ghi lại phiếu bầu của từng thành viên Ủy ban. Nói chung, nếu RBA có quan điểm diều hâu về triển vọng lạm phát của nền kinh tế thì thị trường sẽ thấy khả năng tăng lãi suất cao hơn và điều đó là tích cực đối với AUD.

Biên bản FOMC USD

Biên bản của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thường được công bố ba tuần sau ngày đưa ra quyết định chính sách. Các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối liên quan đến triển vọng chính sách trong ấn phẩm này cùng với việc phân chia phiếu bầu. Giai điệu tăng giá có thể sẽ thúc đẩy đồng bạc xanh trong khi lập trường ôn hòa được coi là tiêu cực đối với USD. Cần lưu ý rằng phản ứng của thị trường đối với Biên bản FOMC có thể bị trì hoãn do các cơ quan báo chí không có quyền truy cập vào ấn phẩm trước khi phát hành, không giống như Tuyên bố Chính sách của FOMC.

EUR HCOB PMI Dịch vụ (Tháng 11):

Dịch vụ PMI do Ngân hàng Thương mại Hamburg và S&P Global (HCOB) phát hành là một chỉ báo về tình hình kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ của Khu vực đồng Euro. Nó nắm bắt một cái nhìn tổng quan về điều kiện bán hàng và việc làm. Điều đáng chú ý là khu vực dịch vụ châu Âu không ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến GDP nhiều như chỉ số sản xuất PMI. Bất kỳ chỉ số nào trên 50 đều báo hiệu sự mở rộng, trong khi chỉ số dưới 50 cho thấy sự co lại. Thông thường, kết quả trên 50 là tăng giá đối với EUR, trong khi kết quả dưới 50 được coi là giảm giá.

USD S&P Global Services PMI (Tháng 11):

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Dịch vụ (PMI) do S&P Global công bố nắm bắt các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Vì lĩnh vực dịch vụ chiếm phần lớn trong tổng GDP nên PMI dịch vụ là một chỉ báo quan trọng về tình trạng kinh tế chung ở Hoa Kỳ. Kết quả trên 50 tín hiệu là tăng giá đối với USD, trong khi kết quả dưới 50 được coi là giảm giá.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản