Skip links

Ray Dalio

Ray Dalio

Raymond Thomas Dalio, một nhà đầu tư tỷ phú người Mỹ và nhà quản lý quỹ phòng hộ, người từng giữ chức đồng giám đốc đầu tư của quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates và là người sáng lập Bridgewater Associates, nổi tiếng với Kỹ thuật cân bằng rủi ro.

Cách tiếp cận này tập trung vào việc cân bằng rủi ro trong danh mục đầu tư bằng cách phân bổ tài sản cho các loại hình đầu tư khác nhau với mức độ rủi ro khác nhau.

Cách tiếp cận này được thiết kế để giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư trong khi tối đa hóa lợi nhuận.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản