Skip links

Andrew J. Krieger

Andrew J. Krieger

Andrew J. Krieger, hay Andy như người ta thường gọi, là một trong những nhà giao dịch ngoại hối năng nổ nhất mà thế giới từng chứng kiến, người đã làm việc cho Bankers Trust và được biết đến với Kỹ thuật tương phản.

Anh ấy tin rằng bằng cách xác định bong bóng thị trường, anh ấy có thể thực hiện các giao dịch có lợi nhuận bằng cách giữ quan điểm trái ngược.

Cách tiếp cận này liên quan đến việc đảm nhận các vị thế ngược lại với xu hướng thị trường bằng cách đặt cược chống lại thị trường.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản