Skip links

Warren Buffett

Warren Buffett

Warren Buffett có lẽ là nhà giao dịch nổi tiếng nhất thế giới.

Buffett nổi tiếng với Kỹ thuật đầu tư giá trị, dựa trên việc mua những cổ phiếu được định giá thấp và nắm giữ chúng lâu dài.

Ông tin rằng bằng cách nghiên cứu và phân tích cẩn thận các công ty, ông có thể xác định những cổ phiếu bị định giá thấp và mua chúng với giá chiết khấu.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản