Skip links

Ngày lao động Hoa Kỳ 2022 – Giờ giao dịch đã thay đổi

Do Ngày Lao động ở Hoa Kỳ, giờ giao dịch của một số thị trường sẽ thay đổi vào Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022. Các thị trường sẽ mở cửa trở lại như bình thường vào thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022.

Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn trước kỳ nghỉ liên bang.

 

Thứ Hai 05.09.2022 
 

 

  CÔNG CỤ GIAO DỊCH  ĐÓNG CỬA (GMT + 3) 
Ngày lao động  HÀNG HÓA  XAUUSD  Đóng sớm lúc @ 21:30 
XAGUSD  Đóng sớm lúc @ 21:30 
CHỈ SỐ  US500  Đóng sớm lúc @ 20:00 
US30  Đóng sớm lúc @ 20:00 
UT100  Đóng sớm lúc @ 20:00 
JP225  Đóng sớm lúc @ 20:00 
DẦU   UKOIL  Đóng sớm lúc @ 20:15 
USOIL  Đóng sớm lúc @ 20:15 

 

* Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.