Skip links

Đòn bẩy động lên đến 1:3000 cho BẤT KỲ cặp kim loại nào!

Giờ đây, bạn có thể giao dịch vàng, bạc, bạch kim, palađi, phóng đại sức mạnh giao dịch của các vị thế mua và bán của bạn lên đến 3.000 lần với Đòn bẩy động! Các cặp vừa được thêm vào danh sách Đòn bẩy động bao gồm: XAUEUR, XAGEUR, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD.

Gần đây, chúng tôi vừa thêm XAUUSD vào nhóm tài sản Đòn bẩy Động và nhu cầu chúng tôi có đối với nó rất lớn nên chúng tôi quyết định đưa TẤT CẢ các cặp kim loại của mình vào danh sách. Bạn nói, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi hành động để cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể.

Tại sao lại giao dịch kim loại với Đòn bẩy động 1:3000?

Kim loại được coi là tài sản trú ẩn an toàn có xu hướng giữ giá trị của chúng trong thời kỳ khủng hoảng và lạm phát và có thể được sử dụng như một phần của danh mục đầu tư đa dạng để phòng ngừa rủi ro đầu tư. Đòn bẩy động có thể lên đến 1:3000 và nó tự động giảm và điều chỉnh khi khối lượng giao dịch mở của bạn tăng lên. Điều này có nghĩa là, bạn có thể tăng cường tiềm năng giao dịch của mình, giảm ký quỹ, giảm chi phí giao dịch trong khi quản lý rủi ro có trách nhiệm vẫn được áp dụng.

Giao dịch thương mại