Skip links

Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ năm 2022 – Thay đổi giờ giao dịch

Do Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, giờ thị trường của các công cụ cụ thể sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022. Thị trường sẽ mở cửa trở lại bình thường vào ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.

Tất cả thời gian là giờ máy chủ (GMT + 2)
24/11/2022 25/11/2022
Sản phẩm giao dịch Sản phẩm giao dịch
FX Giờ giao dịch thông thường FX Giờ giao dịch thông thường
KIM LOẠI XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD Đóng cửa sớm lúc 21:30 KIM LOẠI XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD Đóng cửa sớm lúc 20:45
XAGEUR Đóng cửa sớm lúc 21:15 XAGEUR Đóng cửa sớm lúc 20:30
XPDUSD / XPTUSD Đóng cửa sớm lúc 17:00 XPDUSD / XPTUSD Đóng cửa sớm lúc 17:00
DẦU UKOIL Đóng cửa sớm lúc 20:15 DẦU UKOIL Đóng cửa sớm lúc 20:30
USOIL Đóng cửa sớm lúc 20:15 USOIL Đóng cửa sớm lúc 20:30
CHỈ SỐ US30 Đóng cửa sớm lúc 20:00 CHỈ SỐ US30 Đóng cửa sớm lúc 20:15
JP225 Đóng cửa sớm lúc 20:00 JP225 Đóng cửa sớm lúc 20:15
US500 Đóng cửa sớm lúc 20:00 US500 Đóng cửa sớm lúc 20:15
UT100 Đóng cửa sớm lúc 20:00 UT100 Đóng cửa sớm lúc 20:15
FR40 Giờ giao dịch thông thường FR40 Giờ giao dịch thông thường
ES35 Giờ giao dịch thông thường ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE30 Giờ giao dịch thông thường DE30 Giờ giao dịch thông thường
HK50 Giờ giao dịch thông thường HK50 Giờ giao dịch thông thường
TIỀN ĐIỆN TỬ Giờ giao dịch thông thường TIỀN ĐIỆN TỬ Giờ giao dịch thông thường

*Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.