Skip links

Thay đổi giờ giao dịch – Ngày Hải quân

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những điều chỉnh sắp tới về giờ giao dịch nhân Ngày Hải quân.

Thay đổi về giờ giao dịch:
Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024
Giờ giao dịch bình thường sẽ tiếp tục vào: Thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024

Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các vị thế hiện tại của mình và mọi đơn đặt hàng sắp tới có thể bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa.

Công cụ Ngày Hải quân
USDBRL Bình thường
Forex USDCLP Đã đóng
USDCOP Bình thường
XAUUSD Bình thường
XAUEUR| Bình thường
XAUAUD Bình thường
XAUGBP Bình thường
Metals XAUCHF Bình thường
XAGUSD Bình thường
XAGEUR Bình thường
XPDUSD Bình thường
XPTUSD| Bình thường
Energies UKOIL Bình thường
USOIL Bình thường
US30 Bình thường
US500 Bình thường
UT100 Bình thường
Normal Bình thường
Indices JP225 Bình thường
DE30 Bình thường
EU50 Bình thường
FR40 Bình thường
ES35 Bình thường
HK50 Bình thường
Shares US Bình thường
EU Bình thường
Asia Bình thường
Crypto Bình thường

Trade from 0.0 pips

Trade with razor-thin spreads & no hidden costs.

spreads-banner
Open Account