Skip links

Thay đổi giờ giao dịch – Ngày lễ Lao động

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những điều chỉnh sắp tới đối với giờ giao dịch nhân dịp Ngày lễ Lao động.

Thay đổi về giờ giao dịch:

  • Thứ Ba, ngày 30 tháng 4 năm 2024
  • Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024
  • Thứ Năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024

Giờ giao dịch bình thường sẽ tiếp tục vào: Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024

Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các vị thế hiện tại của mình và mọi đơn đặt hàng sắp tới có thể bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa.

Để biết thêm thông tin về giờ giao dịch cụ thể cho thị trường mong muốn của bạn, vui lòng tham khảo bảng bên dưới.

Thời gian nêu trên theo múi giờ GMT+3 và có thể được điều chỉnh bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản