Skip links

Thay đổi giờ giao dịch – Lễ Phật Đản

HK50 Thay đổi giờ thị trường

Chúng tôi xin thông báo đến bạn về những điều chỉnh sắp tới về giờ giao dịch nhân dịp Lễ Phật Đản.

Thay đổi về giờ giao dịch:
Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024
Giờ giao dịch bình thường sẽ tiếp tục vào: Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024

Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các vị thế hiện tại của mình và mọi lệnh sắp tới có thể bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản