Skip links
indicators for the forex market

Các chỉ số kinh tế hàng đầu cho thị trường ngoại hối

Nhiều báo cáo và chỉ số kinh tế khác nhau được công bố trong suốt cả năm và chúng có thể tác động đáng kể đến thị trường Forex. Forex thực sự là một thị trường toàn cầu, với người mua và người bán trên toàn thế giới giao dịch hàng nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số điểm dữ liệu kinh tế quan trọng của thị trường ngoại hối và hiểu chúng chi tiết hơn.

Economic Indicators

lạm phát:

Lạm phát được công bố gần như hàng tháng ở hầu hết các quốc gia và là một trong những chỉ số quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối. Tỷ lệ lạm phát cao dẫn đến sự sụt giảm giá trị của đồng tiền, điều này thường làm giảm sức mua của người tiêu dùng, dẫn đến mức sống giảm sút.
Người ta thường quan sát thấy rằng khi lạm phát cao, nó làm suy yếu đồng tiền, ức chế đầu tư và do đó có tác động tiêu cực đến tỷ giá hối đoái. Khi lạm phát thấp, đồng tiền mạnh lên và điều này có tác động tích cực đến tỷ giá hối đoái.

Tỷ lệ thất nghiệp:

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động không có việc làm. Khi nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ và không có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ tăng lên. Khi nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ lành mạnh và việc làm tương đối dồi dào thì có thể dự kiến sẽ có sự suy giảm.
Đối với các nhà giao dịch ngoại hối, việc hiểu rõ các sắc thái của tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ báo kinh tế quan trọng có thể hữu ích trong các quyết định chiến lược trong bối cảnh phức tạp của thị trường tiền tệ.

Cán cân thương mại:

Cán cân thương mại là sự chênh lệch giữa tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu. Đây là một chỉ số kinh tế quan trọng cung cấp thông tin về hoạt động của bất kỳ quốc gia nào trong thương mại quốc tế.
Cán cân thương mại dương cho thấy một quốc gia đang xuất khẩu nhiều hàng hóa hơn nhập khẩu, trong khi cán cân thương mại âm cho thấy một quốc gia đang nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn xuất khẩu.

Chỉ số quản lý mua hàng:

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng™ (PMI™) là chỉ số dựa trên khảo sát hoặc dựa trên các điều kiện kinh doanh, bao gồm các thước đo riêng lẻ (‘chỉ số phụ’) về đơn hàng kinh doanh mới, chi phí, giá bán, xuất khẩu, việc làm, sản lượng, hoạt động mua hàng, và điều kiện kinh doanh.
Bạn cũng có thể hiểu điều này từ công thức
PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0,5) + (P3 * 0)
P1 = phần trăm câu trả lời cho biết có sự cải thiện
P2 = phần trăm câu trả lời cho biết không có thay đổi
P3 = phần trăm câu trả lời cho biết tình trạng xuống cấp
Dữ liệu PMI toàn cầu về sản xuất và dịch vụ được tính bằng cách cộng các chỉ số quốc gia lại với nhau bằng cách sử dụng trọng số GDP sản xuất và dịch vụ quốc gia (giá trị gia tăng hàng năm). Dữ liệu PMI tổng hợp toàn cầu được tính bằng cách cộng các chỉ số sản xuất và dịch vụ toàn cầu có thể so sánh được bằng cách sử dụng giá trị gia tăng hàng năm của sản xuất và dịch vụ toàn cầu.

Niềm tin kinh doanh

Niềm tin kinh doanh là một cuộc khảo sát dựa trên ý kiến nhằm đánh giá các điều kiện kinh doanh. Các quốc gia khác nhau có thể sử dụng các phương pháp khác nhau nhưng chỉ báo này cung cấp thông tin về các điều kiện kinh doanh hiện tại và dự kiến. Chỉ số niềm tin kinh doanh này cung cấp thông tin về sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp dựa trên khảo sát ý kiến về tốc độ tăng trưởng của sản xuất, đơn đặt hàng và tồn kho thành phẩm. Nó có thể được sử dụng để theo dõi sự gia tăng sản xuất.
Nếu niềm tin kinh doanh ở mức cao nhất trong năm, thị trường sẽ coi đó là điều tích cực đối với đồng tiền, vì niềm tin lớn hơn hướng tới sự tăng trưởng và mở rộng của nền kinh tế.

Niềm tin tiêu dùng

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (CCI) là một cuộc khảo sát do Conference Board thực hiện nhằm đo lường mức độ lạc quan hay bi quan của người tiêu dùng về tình hình tài chính dự kiến của họ. Chỉ số trên 100 cho thấy sự gia tăng niềm tin của người tiêu dùng vào tình hình kinh tế trong tương lai, trong khi giá trị dưới 100 cho thấy thái độ bi quan đối với sự tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế.

Các chỉ số kinh tế trùng hợp

Chỉ báo thu hẹp là thước đo phản ánh trạng thái hoạt động kinh tế trong một khu vực cụ thể. Chỉ báo trùng khớp khác với cả chỉ báo dẫn đầu phản ánh những thay đổi trong điều kiện kinh tế đã xảy ra và chỉ báo trễ phản ánh những thay đổi đã xảy ra trong xu hướng kinh tế chung.

Tổng sản phẩm quốc nội

Việc kiểm tra tốc độ tăng trưởng GDP cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Nó được phát hành hàng quý, với dữ liệu sơ bộ từ các quốc gia như Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu cung cấp cái nhìn tổng quan về sức khỏe nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GDP phản ánh những biến động trong tổng sản phẩm quốc nội, cho biết nền kinh tế đang tăng tốc hay chậm lại. Sự bùng nổ có nghĩa là tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi suy thoái có nghĩa là suy thoái. Số liệu này tập trung vào giá trị của hàng hóa và dịch vụ mà không xem xét bản chất của chúng. Đặc biệt, lối sống không lành mạnh hoặc chi phí năng lượng tăng có thể làm giảm kết quả. Bất chấp những hạn chế này, GDP vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện suy thoái. Theo truyền thống, tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp cho thấy nền kinh tế đang suy thoái.

Doanh số bán lẻ

Doanh số bán lẻ là một thước đo kinh tế quan trọng theo dõi nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa thành phẩm. Doanh số bán lẻ đo lường việc mua và bán hàng hóa không bền trong một khoảng thời gian nhất định. Con số này là một tập dữ liệu quan trọng vì đây là sự kiện biến động thị trường lớn hàng tháng. Dữ liệu này theo dõi thói quen chi tiêu của người tiêu dùng và cung cấp thông tin về việc hoạt động kinh tế đang được cải thiện hay xấu đi.
Vì vậy, giá trị của đồng tiền tăng lên khi doanh số bán lẻ tăng lên; ngược lại, nếu cán cân thương mại âm thì giá trị đồng tiền có thể giảm.

Tiêu dùng và chi tiêu cá nhân (PCE)

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ở Mỹ phản ánh thói quen chi tiêu của người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ. PCE được sử dụng để đo lường tỷ lệ phần trăm thu nhập kiếm được của hộ gia đình đang được chi cho việc tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ khác nhau. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân, hay PCE, cho phép các nhà kinh tế xem nền kinh tế đang hoạt động tốt như thế nào qua từng tháng.
Các chỉ số kinh tế như lạm phát, cán cân thương mại, tỷ lệ thất nghiệp, các chỉ số kinh tế hàng đầu, chỉ số quản lý mua hàng, niềm tin của người tiêu dùng, niềm tin kinh doanh, các chỉ số kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc nội, doanh số bán lẻ, tiêu dùng cá nhân và chi tiêu (PCE) cho thấy tác động của chúng trên thị trường Forex . Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến việc thành công trên thị trường ngoại hối thì bạn không thể bỏ qua những điều này.
Không có một chỉ báo quan trọng nào có thể đưa ra bức tranh hoàn chỉnh về tình trạng của nền kinh tế; tuy nhiên, sự kết hợp của các chỉ số có thể được sử dụng để đưa ra nhiều quyết định kinh tế và đầu tư khác nhau.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản