Skip links

Đi trước tuần: Sự kiện thị trường (26/2 – 1/3/24)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị sẵn sàng với những cập nhật sau

Tổng sản phẩm quốc nội bằng USD hàng năm (Q4):

Cục phân tích kinh tế Hoa Kỳ (BEA) công bố mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm cho mỗi quý. Sau khi công bố ước tính đầu tiên, BEA sửa đổi dữ liệu thêm hai lần nữa, với lần phát hành thứ ba là kết quả cuối cùng. Thông thường, ước tính đầu tiên là yếu tố thúc đẩy thị trường chính và một bất ngờ tích cực được coi là sự phát triển tích cực của USD trong khi một bản in đáng thất vọng có thể gây áp lực lên đồng bạc xanh. Những người tham gia thị trường thường loại bỏ các bản phát hành thứ hai và thứ ba vì chúng thường không đủ quan trọng để làm thay đổi một cách có ý nghĩa bức tranh tăng trưởng.

Doanh số bán lẻ AUD s.a. (MoM)(Tháng 1):

Thước đo chính về chi tiêu tiêu dùng của Úc, Doanh số bán lẻ, được Cục Thống kê Úc (ABS) công bố khoảng 35 ngày sau khi tháng kết thúc. Nó chiếm khoảng 80% tổng doanh thu bán lẻ trong nước và do đó, có ảnh hưởng đáng kể đến lạm phát và GDP. Chỉ số hàng đầu này có mối tương quan trực tiếp với lạm phát và triển vọng tăng trưởng, ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và định giá AUD. Cục thống kê sử dụng phương pháp hệ số chuyển tiếp, đảm bảo các yếu tố mùa vụ không bị biến dạng bởi tác động của Covid-19.

PMI Sản xuất Caixin CNY (Tháng 2):

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Sản xuất Caixin (PMI), được Caixin Insight Group và S&P Global công bố hàng tháng, là chỉ số hàng đầu đánh giá hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc. Dữ liệu được lấy từ khảo sát các giám đốc điều hành cấp cao ở cả khu vực tư nhân và công ty nhà nước. Các câu trả lời khảo sát phản ánh sự thay đổi, nếu có, trong tháng hiện tại so với tháng trước và có thể dự đoán xu hướng thay đổi trong chuỗi dữ liệu chính thức như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), sản xuất công nghiệp, việc làm và lạm phát.

Chỉ số Giá Tiêu dùng Hài hòa Cốt lõi của EUR (Năm trên năm)(Tháng 2):

Chỉ số Giá Tiêu dùng Hài hòa Cốt lõi (HICP) đo lường những thay đổi về giá của một rổ hàng hóa và dịch vụ đại diện trong Liên minh Tiền tệ Châu Âu. HICP, – do Eurostat phát hành hàng tháng, được hài hòa hóa vì tất cả các quốc gia thành viên đều sử dụng cùng một phương pháp và đóng góp của họ có trọng số. Số liệu YoY so sánh giá trong tháng tham chiếu với một năm trước đó. Core HICP loại trừ các thành phần dễ bay hơi như thực phẩm, năng lượng, rượu và thuốc lá. Core HICP là chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng. Nói chung, chỉ số cao được coi là tăng giá đối với Euro (EUR), trong khi chỉ số thấp được coi là giảm giá.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản