Skip links

Đi trước tuần: Sự kiện thị trường (19/2 – 23/2/24)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị sẵn sàng với những cập nhật sau

Chỉ số giá tiêu dùng CAD (YoY)(tháng 1):

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), do Thống kê Canada công bố hàng tháng, thể hiện những thay đổi về giá đối với người tiêu dùng Canada bằng cách so sánh chi phí của một giỏ hàng hóa và dịch vụ cố định. Số liệu YoY so sánh giá trong tháng tham chiếu với cùng tháng năm trước. Nói chung, mức đọc cao được coi là tăng giá đối với Đô la Canada (CAD), trong khi mức đọc thấp được coi là giảm giá.

PMI Sản xuất Toàn cầu của USD S&P (Tháng 2):

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Sản xuất Toàn cầu (PMI) của S&P, được công bố hàng tháng, là chỉ số hàng đầu đánh giá hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ. Dữ liệu được lấy từ khảo sát các giám đốc điều hành cấp cao tại các công ty thuộc khu vực tư nhân thuộc lĩnh vực sản xuất. Các câu trả lời khảo sát phản ánh sự thay đổi, nếu có, trong tháng hiện tại so với tháng trước và có thể dự đoán xu hướng thay đổi trong chuỗi dữ liệu chính thức như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), sản xuất công nghiệp, việc làm và lạm phát. Chỉ số trên 50 cho thấy nền kinh tế sản xuất nhìn chung đang mở rộng, một dấu hiệu tăng giá đối với Đô la Mỹ (USD). Trong khi đó, mức dưới 50 cho thấy hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhìn chung đang suy giảm, điều này được coi là yếu tố giảm giá đối với USD.

Biên bản FOMC USD:

Biên bản của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thường được công bố ba tuần sau ngày đưa ra quyết định chính sách. Các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối liên quan đến triển vọng chính sách trong ấn phẩm này cùng với việc phân chia phiếu bầu. Giai điệu tăng giá có thể sẽ thúc đẩy đồng bạc xanh trong khi lập trường ôn hòa được coi là tiêu cực đối với USD. Cần lưu ý rằng phản ứng của thị trường đối với Biên bản FOMC có thể bị trì hoãn do các cơ quan báo chí không có quyền truy cập vào ấn phẩm trước khi phát hành, không giống như Tuyên bố Chính sách của FOMC.

EUR HCOB PMI tổng hợp (Tháng 2):

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Tổng hợp (PMI), được S&P Global và Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) công bố hàng tháng, là chỉ số hàng đầu đánh giá hoạt động kinh doanh tư nhân ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu cho cả khu vực sản xuất. và các ngành dịch vụ. Dữ liệu được lấy từ các cuộc khảo sát đối với các giám đốc điều hành cấp cao. Mỗi câu trả lời được tính trọng số theo quy mô của công ty và sự đóng góp của nó vào tổng sản lượng sản xuất hoặc dịch vụ được tính theo phân ngành mà công ty đó thuộc về. Các câu trả lời khảo sát phản ánh sự thay đổi, nếu có, trong tháng hiện tại so với tháng trước và có thể dự đoán xu hướng thay đổi trong chuỗi dữ liệu chính thức như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), sản xuất công nghiệp, việc làm và lạm phát.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản