Skip links

Đi trước tuần: Sự kiện thị trường (5/2 – 9/2/24)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị sẵn sàng với những cập nhật sau

USD ISM Dịch vụ PMI (Tháng 1):

Chỉ số Người quản lý Mua hàng Dịch vụ (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) tiết lộ các điều kiện hiện tại trong lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ, vốn có lịch sử đóng góp lớn cho GDP. Chỉ số trên 50 cho thấy hoạt động kinh tế của khu vực dịch vụ đang mở rộng. Dữ liệu mạnh hơn mong đợi thường giúp USD tập hợp sức mạnh trước các đối thủ của nó. Ngoài PMI tiêu đề, chỉ số Việc làm và Chỉ số Giá phải trả cũng được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ vì chúng cung cấp những hiểu biết hữu ích về tình trạng của thị trường lao động và lạm phát.

economic flag nzd

Tỷ lệ thất nghiệp của NZD (Q4):

Tỷ lệ thất nghiệp do Thống kê New Zealand công bố là tỷ lệ phần trăm người lao động thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động dân sự. Nếu tỷ giá tăng, điều đó cho thấy thị trường lao động New Zealand thiếu sự mở rộng và sự yếu kém của nền kinh tế New Zealand. Nhìn chung, con số này giảm được coi là tín hiệu tăng giá đối với Đô la New Zealand (NZD), trong khi mức tăng được coi là tín hiệu giảm giá tiêu cực.

Doanh số bán lẻ EUR (YoY)(Tháng 12):

Doanh số bán lẻ do Eurostat công bố là thước đo sự thay đổi về doanh số bán hàng của khu vực bán lẻ khu vực đồng Euro. Nó cho thấy hiệu suất của ngành bán lẻ trong ngắn hạn. Phần trăm thay đổi phản ánh tốc độ thay đổi của doanh số bán hàng đó. Những thay đổi này được theo dõi rộng rãi như một chỉ số về chi tiêu của người tiêu dùng. Thông thường, tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực dự đoán “Tăng giá” đối với EUR, trong khi mức tăng thấp được coi là tiêu cực hoặc giảm giá đối với EUR.

Tỷ lệ thất nghiệp CAD (tháng 1):

Tỷ lệ thất nghiệp do Thống kê Canada công bố là số lượng công nhân thất nghiệp chia cho tổng lực lượng lao động dân sự theo phần trăm. Đây là một chỉ số hàng đầu cho nền kinh tế Canada. Nếu tỷ lệ này tăng, điều đó cho thấy thị trường lao động Canada thiếu sự mở rộng và nền kinh tế Canada đang suy yếu. Nói chung, con số này giảm được coi là tăng giá đối với Đô la Canada (CAD), trong khi mức tăng được coi là giảm giá.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản