Skip links

Dẫn Đầu Tuần Mới: Các Sự Kiện Thị Trường (17/6 – 21/6/24)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị sẵn sàng với những cập nhật sau

Doanh số bán lẻ CNY (Năm trên năm)(Tháng 5):

Dữ liệu Doanh số bán lẻ do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hàng tháng, đo lường giá trị hàng hóa được bán bởi các nhà bán lẻ ở Trung Quốc. Những thay đổi trong Doanh số bán lẻ được theo dõi rộng rãi như một chỉ báo về chi tiêu của người tiêu dùng. Phần trăm thay đổi phản ánh tốc độ thay đổi trong doanh số bán hàng đó, với số liệu YoY so sánh giá trị doanh số bán hàng trong tháng tham chiếu với cùng tháng năm trước. Nói chung, chỉ số cao được coi là tăng giá đối với Nhân dân tệ (CNY), trong khi chỉ số thấp được coi là giảm giá.

Doanh số bán lẻ USD (tháng trên tháng)(Tháng 5):

Dữ liệu Doanh số bán lẻ do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố là chỉ số hàng đầu cung cấp thông tin quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng, có tác động đáng kể đến GDP. Mặc dù số liệu bán hàng mạnh mẽ có khả năng thúc đẩy đồng USD, nhưng các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như điều kiện thời tiết, có thể làm sai lệch dữ liệu và vẽ nên một bức tranh sai lệch. Ngoài dữ liệu tiêu đề, những thay đổi trong Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ có thể gây ra phản ứng của thị trường vì nó được sử dụng để chuẩn bị ước tính Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cho hầu hết hàng hóa.

Nhóm Kiểm soát Doanh số Bán lẻ USD (Tháng 5):

Dữ liệu được gọi là Dữ liệu của Nhóm Kiểm soát Bán lẻ, do Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố hàng tháng, đo lường giá trị trong tổng doanh thu của các cửa hàng bán lẻ và thực phẩm ở Hoa Kỳ, ngoại trừ doanh thu từ các đại lý ô tô , nhà bán lẻ vật liệu xây dựng, trạm xăng, cửa hàng văn phòng phẩm, đại lý nhà di động và cửa hàng thuốc lá. Dữ liệu được điều chỉnh theo các biến đổi theo mùa cũng như sự khác biệt về ngày lễ và ngày giao dịch, nhưng không điều chỉnh theo thay đổi về giá. Dữ liệu doanh số bán lẻ được theo dõi rộng rãi như một chỉ số về chi tiêu của người tiêu dùng, vốn là động lực chính của nền kinh tế Mỹ. & “”nhóm kiểm soát”” là thước đo chính xác hơn để đánh giá chi tiêu của người tiêu dùng. Nói chung, mức đọc cao được coi là tăng giá đối với Đô la Mỹ (USD), trong khi mức đọc thấp được coi là giảm giá.

EUR HCOB PMI Dịch vụ (Tháng 6):

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Dịch vụ (PMI), được S&P Global và Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) công bố hàng tháng, là chỉ số hàng đầu đánh giá hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ của khu vực đồng Euro. Vì lĩnh vực dịch vụ chiếm phần lớn nền kinh tế nên PMI Dịch vụ là một chỉ số quan trọng đánh giá tình trạng của các điều kiện kinh tế tổng thể. Dữ liệu được lấy từ khảo sát các giám đốc điều hành cấp cao tại các công ty thuộc khu vực tư nhân thuộc lĩnh vực dịch vụ. Các câu trả lời khảo sát phản ánh sự thay đổi, nếu có, trong tháng hiện tại so với tháng trước và có thể dự đoán xu hướng thay đổi trong chuỗi dữ liệu chính thức như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), sản xuất công nghiệp, việc làm và lạm phát. Chỉ số này dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với mức 50,0 cho thấy không có thay đổi so với tháng trước. Chỉ số trên 50 cho thấy nền kinh tế dịch vụ nhìn chung đang mở rộng, một dấu hiệu tăng giá đối với đồng Euro (EUR). Trong khi đó, mức dưới 50 báo hiệu rằng hoạt động giữa các nhà cung cấp dịch vụ nhìn chung đang suy giảm, điều này được coi là yếu tố giảm giá đối với EUR.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản