Skip links

Dẫn Đầu Tuần Mới: Các Sự Kiện Thị Trường (10/6 – 14/6/24)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị sẵn sàng với những cập nhật sau

Thay đổi số lượng người yêu cầu bồi thường GBP (tháng 5):

Sự thay đổi về số lượng người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp là thước đo sớm về thị trường lao động của Vương quốc Anh. Các số liệu được công bố cho tháng trước, trái ngược với Tỷ lệ thất nghiệp của tháng trước. Bản phát hành này được lên kế hoạch vào khoảng giữa tháng. Số lượng đơn đăng ký tăng lên là dấu hiệu của tình hình kinh tế đang xấu đi và hàm ý chính sách tiền tệ sẽ lỏng lẻo hơn, trong khi mức giảm cho thấy các điều kiện đang được cải thiện. Kết quả cao hơn mong đợi có xu hướng làm GBP giảm giá.

Thay đổi số lượng người yêu cầu bồi thường GBP (tháng 5):

Sự thay đổi về số lượng người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp là thước đo sớm về thị trường lao động của Vương quốc Anh. Các số liệu được công bố cho tháng trước, trái ngược với Tỷ lệ thất nghiệp của tháng trước. Bản phát hành này được lên kế hoạch vào khoảng giữa tháng. Số lượng đơn đăng ký tăng lên là dấu hiệu của tình hình kinh tế đang xấu đi và hàm ý chính sách tiền tệ sẽ lỏng lẻo hơn, trong khi mức giảm cho thấy các điều kiện đang được cải thiện. Kết quả cao hơn mong đợi có xu hướng làm GBP giảm giá.

Tỷ lệ thất nghiệp ILO GBP (3 tháng)(Tháng 4):

Tỷ lệ thất nghiệp là chỉ báo rộng nhất về thị trường lao động của Anh. Con số này được các phương tiện truyền thông đại chúng nhấn mạnh, ngoài lĩnh vực tài chính, khiến ấn phẩm này có tác động đáng kể hơn mặc dù xuất bản muộn. Nó được phát hành khoảng sáu tuần sau khi tháng kết thúc. Trong khi Ngân hàng Anh được giao nhiệm vụ duy trì sự ổn định về giá, có một mối tương quan nghịch đảo đáng kể giữa thất nghiệp và lạm phát. Con số cao hơn dự kiến có xu hướng làm GBP giảm giá.

Chỉ số giá tiêu dùng USD (Năm trên năm)(Tháng 5):

Xu hướng lạm phát hoặc giảm phát được đo lường bằng cách tính tổng định kỳ giá của một rổ hàng hóa và dịch vụ đại diện và trình bày dữ liệu dưới dạng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Dữ liệu CPI được tổng hợp hàng tháng và do Bộ Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố. Chỉ số YoY so sánh giá hàng hóa trong tháng tham chiếu với cùng tháng năm trước. CPI là chỉ số chính để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng. Nói chung, chỉ số cao được coi là tăng giá đối với Đô la Mỹ (USD), trong khi chỉ số thấp được coi là giảm giá.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản