Skip links

Đi trước tuần: Sự kiện thị trường (11/3 – 15/3/24)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị sẵn sàng với những cập nhật sau

Chỉ số giá tiêu dùng CNY (YoY)(Tháng 2):

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hàng tháng, đo lường sự thay đổi về mức giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng mà người dân mua. CPI là một chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng. Số liệu YoY so sánh giá trong tháng tham chiếu với cùng tháng năm trước. Nói chung, chỉ số cao được coi là tăng giá đối với Nhân dân tệ (CNY), trong khi chỉ số thấp được coi là giảm giá.

Tỷ lệ thất nghiệp ILO GBP (3 tháng)(tháng 1):

Tỷ lệ thất nghiệp ILO do Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh công bố là số lượng công nhân thất nghiệp chia cho tổng lực lượng lao động dân sự. Đây là một chỉ số hàng đầu cho nền kinh tế Vương quốc Anh. Nếu tỷ lệ tăng lên, điều đó cho thấy thị trường lao động ở Anh thiếu sự mở rộng. Kết quả là, sự gia tăng dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Anh. Nói chung, con số này giảm được coi là tăng giá đối với Bảng Anh (GBP), trong khi mức tăng được coi là giảm giá.

Chỉ số giá tiêu dùng USD (Năm trên năm)(Tháng 2):

Xu hướng lạm phát hoặc giảm phát được đo lường bằng cách tính tổng định kỳ giá của một rổ hàng hóa và dịch vụ đại diện và trình bày dữ liệu dưới dạng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Dữ liệu CPI được tổng hợp hàng tháng và do Bộ Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố. Chỉ số YoY so sánh giá hàng hóa trong tháng tham chiếu với cùng tháng năm trước. CPI là chỉ số chính để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng. Nói chung, chỉ số cao được coi là tăng giá đối với Đô la Mỹ (USD), trong khi chỉ số thấp được coi là giảm giá.

Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ USD (Tháng 2):

Cái gọi là dữ liệu của Nhóm Kiểm soát Bán lẻ, do Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố hàng tháng, đo lường giá trị trong tổng doanh thu của các cửa hàng bán lẻ và thực phẩm ở Hoa Kỳ, ngoại trừ doanh thu từ các đại lý ô tô, nhà bán lẻ vật liệu xây dựng, trạm xăng, cửa hàng cung cấp văn phòng phẩm, đại lý nhà di động và cửa hàng thuốc lá. Dữ liệu được điều chỉnh theo các biến đổi theo mùa cũng như sự khác biệt về ngày lễ và ngày giao dịch, nhưng không điều chỉnh theo thay đổi về giá. Dữ liệu doanh số bán lẻ được theo dõi rộng rãi như một chỉ số về chi tiêu của người tiêu dùng, vốn là động lực chính của nền kinh tế Mỹ.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản