Skip links

Đi trước tuần: Sự kiện thị trường (04/3 – 08/3/24)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị sẵn sàng với những cập nhật sau

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Của Tokyo Không Bao Gồm Thực Phẩm và Năng Lượng của Nhật Bản (Năm trên năm)(Tháng 2):

Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo (CPI), do Cục Thống kê Nhật Bản công bố hàng tháng, đo lường sự biến động giá của hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình ở khu vực Tokyo mua . Chỉ số này được nhiều người coi là chỉ số hàng đầu về chỉ số CPI chung của Nhật Bản vì nó được công bố vài tuần trước khi có chỉ số toàn quốc. Thước đo không bao gồm thực phẩm và năng lượng được sử dụng rộng rãi để đo lường xu hướng lạm phát cơ bản vì hai thành phần này dễ biến động hơn. Số liệu YoY so sánh giá trong tháng tham chiếu với cùng tháng năm trước. Nói chung, chỉ số cao được coi là tăng giá đối với Yên Nhật (JPY), trong khi chỉ số thấp được coi là giảm giá.

USD ISM Dịch vụ PMI (Tháng 2):

Chỉ số Người quản lý Mua hàng Dịch vụ (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) tiết lộ các điều kiện hiện tại trong lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ, vốn có lịch sử đóng góp lớn cho GDP. Chỉ số trên 50 cho thấy hoạt động kinh tế của khu vực dịch vụ đang mở rộng. Dữ liệu mạnh hơn mong đợi thường giúp USD tập hợp sức mạnh trước các đối thủ của nó. Ngoài PMI tiêu đề, chỉ số Việc làm và Chỉ số Giá phải trả cũng được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ vì chúng cung cấp những hiểu biết hữu ích về tình trạng của thị trường lao động và lạm phát.

Tổng sản phẩm quốc nội (QoQ)(Q4) của AUD:

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), do Cục Thống kê Úc công bố hàng quý, là thước đo tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Úc trong một khoảng thời gian nhất định . GDP được coi là thước đo chính cho hoạt động kinh tế của Úc. Số liệu QoQ so sánh hoạt động kinh tế trong quý tham chiếu với quý trước. Nhìn chung, sự gia tăng chỉ báo này là dấu hiệu tăng giá đối với Đô la Úc (AUD), trong khi mức thấp được coi là dấu hiệu giảm giá.

Thay đổi việc làm ADP USD (Tháng 2):

Thay đổi việc làm ADP là thước đo việc làm trong khu vực tư nhân được công bố bởi công ty xử lý bảng lương lớn nhất ở Hoa Kỳ, Công ty xử lý dữ liệu tự động. Nó đo lường sự thay đổi về số lượng người làm việc tư nhân ở Hoa Kỳ . Nói chung, sự gia tăng chỉ số này có ý nghĩa tích cực đối với chi tiêu của người tiêu dùng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, mức đọc cao theo truyền thống được coi là tăng giá đối với Đô la Mỹ (USD), trong khi mức đọc thấp được coi là giảm giá.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản