Skip links

Đi đầu trong tuần: Sự kiện thị trường (18/12 – 22/12/23)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

Doanh số bán lẻ CNY (Năm trên năm) (Tháng 11):

Báo cáo Doanh số bán lẻ do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố đo lường tổng doanh thu của hàng tiêu dùng bán lẻ. Nó phản ánh tổng lượng hàng tiêu dùng mà các ngành công nghiệp khác nhau cung cấp cho các hộ gia đình và các nhóm xã hội thông qua các kênh khác nhau. Đây là một chỉ số quan trọng để nghiên cứu những thay đổi trên thị trường bán lẻ Trung Quốc và phản ánh mức độ thịnh vượng của nền kinh tế. Nói chung, chỉ số cao được coi là CNY dương (hoặc tăng giá), trong khi chỉ số thấp được coi là âm (hoặc giảm giá) đối với CNY.

Chỉ số giá tiêu dùng CAD (YoY)(tháng 11):

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), do Thống kê Canada công bố hàng tháng, thể hiện những thay đổi về giá đối với người tiêu dùng Canada bằng cách so sánh chi phí của một giỏ hàng hóa và dịch vụ cố định. Số liệu YoY so sánh giá trong tháng tham chiếu với cùng tháng năm trước. Nói chung, mức đọc cao được coi là tăng giá đối với Đô la Canada (CAD), trong khi mức đọc thấp được coi là giảm giá.

DE HCOB PMI Sản xuất (Tháng 12):

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Sản xuất (PMI), được S&P Global và Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) công bố hàng tháng, là chỉ số hàng đầu đánh giá hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Đức. Dữ liệu được lấy từ khảo sát các giám đốc điều hành cấp cao tại các công ty thuộc khu vực tư nhân. Các câu trả lời khảo sát phản ánh sự thay đổi, nếu có, trong tháng hiện tại so với tháng trước và có thể dự đoán xu hướng thay đổi trong chuỗi dữ liệu chính thức như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), sản xuất công nghiệp, việc làm và lạm phát. Là trung tâm sản xuất chính của Châu Âu, dữ liệu PMI của Đức cũng có thể là dấu hiệu báo trước tình trạng của ngành ở lục địa rộng lớn hơn. Chỉ số này dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với mức 50,0 cho thấy không có thay đổi so với tháng trước.

EUR HCOB PMI Dịch vụ (Tháng 12):

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Dịch vụ (PMI), được S&P Global và Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) công bố hàng tháng, là chỉ số hàng đầu đánh giá hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ của khu vực đồng Euro. Vì lĩnh vực dịch vụ chiếm phần lớn nền kinh tế nên PMI Dịch vụ là một chỉ số quan trọng đánh giá tình trạng của các điều kiện kinh tế tổng thể. Dữ liệu được lấy từ khảo sát các giám đốc điều hành cấp cao tại các công ty thuộc khu vực tư nhân thuộc lĩnh vực dịch vụ. Các câu trả lời khảo sát phản ánh sự thay đổi, nếu có, trong tháng hiện tại so với tháng trước và có thể dự đoán xu hướng thay đổi trong chuỗi dữ liệu chính thức như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), sản xuất công nghiệp, việc làm và lạm phát. Chỉ số này dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với mức 50,0 cho thấy không có thay đổi so với tháng trước. Chỉ số trên 50 cho thấy nền kinh tế dịch vụ nhìn chung đang mở rộng, một dấu hiệu tăng giá đối với đồng Euro (EUR). Trong khi đó, mức dưới 50 báo hiệu rằng hoạt động giữa các nhà cung cấp dịch vụ nhìn chung đang suy giảm, điều này được coi là yếu tố giảm giá đối với EUR.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản