Skip links

Đi đầu trong tuần: Sự kiện thị trường (7/8/23 – 11/8/23)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

Chỉ số giá tiêu dùng CNY (Năm trên năm) (Tháng 7):

Chỉ số giá tiêu dùng do Cục thống kê quốc gia Trung Quốc công bố. Nó là thước đo sự thay đổi giá bán lẻ trong một rổ hàng hóa và dịch vụ đại diện. Kết quả là tổng hợp toàn diện các kết quả được trích xuất từ chỉ số giá tiêu dùng thành thị và chỉ số giá tiêu dùng nông thôn. Sức mua của CNY bị lạm phát kéo xuống. CPI là một chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng. Chỉ số giá tiêu dùng tăng đáng kể sẽ chỉ ra rằng lạm phát đã trở thành một yếu tố gây bất ổn trong nền kinh tế, có khả năng khiến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thắt chặt chính sách tiền tệ và rủi ro chính sách tài khóa.

Chỉ số giá tiêu dùng USD (Năm trên năm)(Tháng 7):

Chỉ số giá tiêu dùng do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố là thước đo biến động giá bằng cách so sánh giữa giá bán lẻ của một giỏ hàng hóa và dịch vụ đại diện. Sức mua USD bị lạm phát kéo xuống. CPI là một chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng. Nói chung, chỉ số cao được coi là tích cực (hoặc tăng giá) đối với USD, trong khi chỉ số thấp được coi là tiêu cực (hoặc Bearish).

Tổng sản phẩm quốc nội (QoQ) JPY (Q2):

Tổng sản phẩm quốc nội do Văn phòng Nội các công bố cho thấy giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa, dịch vụ và cấu trúc được sản xuất tại Nhật Bản trong một khoảng thời gian nhất định. GDP là thước đo tổng thể của hoạt động thị trường vì nó cho biết tốc độ tăng trưởng hay suy giảm của nền kinh tế Nhật Bản. Chỉ số cao hoặc tốt hơn mong đợi được coi là tích cực đối với JPY, trong khi chỉ số thấp là tiêu cực.

Tổng sản phẩm quốc nội GBP (YoY) (Q2):

Tổng sản phẩm quốc nội do Thống kê quốc gia công bố là thước đo tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ do Vương quốc Anh sản xuất. GDP được coi là một thước đo rộng rãi về hoạt động kinh tế của Vương quốc Anh. Nói chung, xu hướng tăng có tác động tích cực đến GBP, trong khi xu hướng giảm được coi là tiêu cực (hoặc giảm giá).

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản