Skip links

Đi đầu trong tuần: Sự kiện thị trường (4/9/23 – 8/9/23)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

USD ISM Services PMI (Tháng 8):

Chỉ số Phi sản xuất ISM do Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) công bố cho thấy các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực phi sản xuất của Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý là khu vực phi sản xuất không ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến GDP nhiều như ISM Manufacturing. Kết quả trên 50 là tích cực (hoặc tăng giá) đối với USD.

Doanh số bán lẻ EUR (YoY)(Tháng 7):

Doanh số bán lẻ do Eurostat công bố đo lường những thay đổi trong doanh số bán lẻ của khu vực đồng Euro. Nó cho thấy hiệu suất của ngành bán lẻ trong ngắn hạn. Phần trăm thay đổi phản ánh tỷ lệ thay đổi trong các giao dịch đó. Những thay đổi này được theo dõi rộng rãi như một chỉ số về chi tiêu của người tiêu dùng. Thông thường, tăng trưởng kinh tế tích cực dự đoán “Tăng giá” đối với EUR, trong khi chỉ số thấp được coi là tiêu cực hoặc giảm giá đối với EUR.

Cán cân thương mại AUD (MoM)(Tháng 7):

Cán cân thương mại do Cục Thống kê Úc công bố là chênh lệch về giá trị nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa của Úc. Dữ liệu xuất khẩu có thể phản ánh quan trọng về tăng trưởng của Úc, trong khi nhập khẩu cung cấp dấu hiệu về nhu cầu trong nước. Cán cân thương mại đưa ra dấu hiệu sớm về hiệu quả xuất khẩu ròng. Nếu thấy nhu cầu ổn định để đổi lấy hàng xuất khẩu của Úc, điều đó sẽ chuyển thành sự tăng trưởng tích cực trong cán cân thương mại và điều đó sẽ là tích cực đối với đồng AUD.

Tỷ lệ thất nghiệp CAD (tháng 8):

Tỷ lệ thất nghiệp do Thống kê Canada công bố là số lượng công nhân thất nghiệp chia cho tổng lực lượng lao động dân sự. Đây là một chỉ số hàng đầu cho nền kinh tế Canada. Nếu tỷ lệ tăng, điều đó cho thấy thị trường lao động Canada thiếu sự mở rộng. Kết quả là sự gia tăng dẫn đến làm suy yếu nền kinh tế Canada. Thông thường, mức giảm của con số này được coi là dương (hoặc tăng giá) đối với CAD, trong khi mức tăng được coi là âm hoặc giảm giá.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản