Skip links

Đi đầu trong tuần: Sự kiện thị trường (21/8/23 – 25/8/23)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

EUR HCOB PMI tổng hợp (tháng 8):

Báo cáo tổng hợp PMI hàng tháng về Sản xuất và Dịch vụ, do S&P Global và Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) phát hành, dựa trên một số lượng lớn các giám đốc điều hành kinh doanh trong các công ty sản xuất và dịch vụ thuộc khu vực tư nhân. Dữ liệu thường được phát hành vào ngày làm việc thứ ba của mỗi tháng. Mỗi câu trả lời được tính trọng số theo quy mô của công ty và đóng góp của nó vào tổng sản lượng sản xuất hoặc dịch vụ được tính theo phân ngành mà công ty đó trực thuộc. Phản hồi từ các công ty lớn hơn có tác động lớn hơn đến các chỉ số cuối cùng so với phản hồi từ các công ty nhỏ.

USD S&P Global Services PMI(Tháng 8):

Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) do S&P Global công bố phản ánh các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Vì lĩnh vực dịch vụ chiếm một phần lớn trong tổng GDP, PMI dịch vụ là một chỉ số quan trọng về tình trạng kinh tế chung ở Hoa Kỳ. Kết quả trên 50 tín hiệu là tăng giá đối với USD, trong khi kết quả dưới 50 được coi là giảm giá.

Tổng sản phẩm quốc nội USD hàng năm (Q2):

Tổng sản phẩm quốc nội hàng năm do Cục phân tích kinh tế Hoa Kỳ công bố cho thấy giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa, dịch vụ và cấu trúc được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. GDP Hàng năm là thước đo tổng thể của hoạt động thị trường vì nó cho biết tốc độ tăng trưởng hoặc suy giảm của nền kinh tế của một quốc gia. Nói chung, số liệu cao hoặc tốt hơn dự kiến được coi là tích cực đối với USD, trong khi số liệu thấp là tiêu cực.

economic flag nzd

Doanh số bán lẻ của NZD (QoQ)(Q2):

Doanh số bán lẻ do Cơ quan Thống kê New Zealand công bố đo lường tổng doanh thu của các cửa hàng bán lẻ. Thay đổi phần trăm hàng quý phản ánh tốc độ thay đổi của doanh số đó. Những thay đổi trong Doanh số bán lẻ được theo dõi rộng rãi như một chỉ số về chi tiêu của người tiêu dùng. Chỉ số cao được coi là tích cực (hoặc tăng giá) đối với NZD, trong khi chỉ số thấp được coi là tiêu cực (hoặc giảm giá).

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản