Skip links

Đi đầu trong tuần: Sự kiện thị trường (17/7/23 – 21/7/23)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

EUR Khảo sát cho vay của ngân hàng ECB:

Khảo sát cho vay của ngân hàng (BLS) đối với khu vực đồng euro được đưa ra vào năm 2003. Mục tiêu chính của nó là nâng cao kiến ​​thức của Eurosystem về các điều kiện tài chính trong khu vực đồng euro. BLS cung cấp thông tin đầu vào cho đánh giá của Hội đồng quản trị ECB về sự phát triển kinh tế và tiền tệ, dựa trên cơ sở đó đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ.

Doanh số bán lẻ USD (MoM) (tháng 6):

Doanh số bán lẻ do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố đo lường tổng doanh thu của các cửa hàng bán lẻ. Thay đổi phần trăm hàng tháng phản ánh tỷ lệ thay đổi trong doanh số đó. Những thay đổi trong Doanh số bán lẻ được theo dõi rộng rãi như một chỉ số về chi tiêu của người tiêu dùng. Nói chung, chỉ số cao được coi là tích cực (hoặc tăng giá) đối với USD, trong khi chỉ số thấp được coi là tiêu cực (hoặc giảm giá).

Lõi Chỉ số Giá Tiêu dùng CAD BoC (YoY)(Tháng 6):

Lõi Chỉ số Giá Tiêu dùng do Ngân hàng Canada phát hành. CPI “lõi” không bao gồm trái cây, rau, xăng, dầu nhiên liệu, khí đốt tự nhiên, lãi suất thế chấp, vận chuyển liên tỉnh và các sản phẩm thuốc lá. Lõi 8 dễ bay hơi này được coi là chỉ số chính cho lạm phát ở Canada. Nói chung, chỉ số cao cho thấy BoC sẽ có thái độ diều hâu và điều đó được cho là tích cực (hoặc tăng giá) đối với CAD.

Doanh số Bán lẻ CAD (MoM) (Tháng 5):

Doanh số Bán lẻ do Cơ quan Thống kê Canada công bố là dữ liệu hàng tháng cho biết tất cả hàng hóa được bán bởi các nhà bán lẻ dựa trên mẫu các cửa hàng bán lẻ thuộc các loại và quy mô khác nhau. Chỉ số doanh số bán lẻ thường được coi là một chỉ số về niềm tin của người tiêu dùng. Nó cho thấy hiệu suất của lĩnh vực bán lẻ trong ngắn hạn. Nói chung, tăng trưởng kinh tế tích cực dự đoán các chuyển động tăng giá cho CAD.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản