Skip links

Đi đầu trong tuần: Sự kiện thị trường (16 – 20/10/23)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

Biên bản cuộc họp của AUD RBA:

Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc được công bố hai tuần sau khi có quyết định lãi suất. Biên bản trình bày đầy đủ nội dung thảo luận về chính sách, bao gồm cả những khác biệt về quan điểm. Họ cũng ghi lại phiếu bầu của từng thành viên Ủy ban. Nói chung, nếu RBA có quan điểm diều hâu về triển vọng lạm phát của nền kinh tế thì thị trường sẽ thấy khả năng tăng lãi suất cao hơn và điều đó là tích cực đối với AUD.

GBP Tỷ lệ thất nghiệp ILO (3 tháng)(Tháng 8):

Tỷ lệ thất nghiệp ILO do Thống kê Quốc gia công bố là số lượng công nhân thất nghiệp chia cho tổng lực lượng lao động dân sự. Đây là một chỉ số hàng đầu cho nền kinh tế Vương quốc Anh. Nếu tỷ lệ này tăng, điều đó cho thấy thị trường lao động ở Anh chưa có sự mở rộng. Kết quả là, sự gia tăng dẫn đến làm suy yếu nền kinh tế Anh. Nói chung, con số này giảm là dương (hoặc tăng) đối với GBP, trong khi tăng là âm.

Chỉ số giá tiêu dùng GBP (Năm trên năm)(Tháng 9):

Chỉ số giá tiêu dùng do Thống kê quốc gia công bố là thước đo biến động giá bằng cách so sánh giữa giá bán lẻ của một giỏ hàng hóa và dịch vụ đại diện. Sức mua của GBP bị kéo xuống bởi lạm phát. CPI là một chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng. Nói chung, chỉ số cao được coi là dương (hoặc tăng giá) đối với GBP, trong khi chỉ số thấp được coi là âm (hoặc giảm giá).

Doanh số bán lẻ GBP (tháng)(Tháng 9):

Doanh số bán lẻ do Thống kê Quốc gia công bố đo lường tổng doanh thu của các cửa hàng bán lẻ. Phần trăm thay đổi hàng tháng phản ánh tốc độ thay đổi của doanh số bán hàng đó. Những thay đổi trong Doanh số bán lẻ được theo dõi rộng rãi như một chỉ báo về chi tiêu của người tiêu dùng. Nói chung, chỉ số cao được coi là tích cực hoặc tăng giá đối với GBP, trong khi chỉ số thấp được coi là tiêu cực hoặc giảm giá.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản