Skip links

Đi trước tuần: Sự kiện thị trường (15/1 – 19/1/24)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

Doanh số bán lẻ CNY (Năm trên năm)(Tháng 12):

Báo cáo Doanh số bán lẻ do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố đo lường tổng doanh thu của hàng tiêu dùng bán lẻ. Nó phản ánh tổng lượng hàng tiêu dùng mà các ngành công nghiệp khác nhau cung cấp cho các hộ gia đình và các nhóm xã hội thông qua các kênh khác nhau. Đây là một chỉ số quan trọng để nghiên cứu những thay đổi trên thị trường bán lẻ Trung Quốc và phản ánh mức độ thịnh vượng của nền kinh tế. Nói chung, chỉ số cao được coi là CNY dương (hoặc tăng giá), trong khi chỉ số thấp được coi là âm (hoặc giảm giá) đối với CNY.

Tỷ lệ thất nghiệp ILO GBP (3 tháng)(Tháng 11):

Tỷ lệ thất nghiệp ILO do Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh công bố là số lượng công nhân thất nghiệp chia cho tổng lực lượng lao động dân sự. Đây là một chỉ số hàng đầu cho nền kinh tế Vương quốc Anh. Nếu tỷ lệ tăng lên, điều đó cho thấy thị trường lao động ở Anh thiếu sự mở rộng. Kết quả là, sự gia tăng dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Anh. Nói chung, con số này giảm được coi là tăng giá đối với Bảng Anh (GBP), trong khi mức tăng được coi là giảm giá.

Tỷ lệ thất nghiệp AUD s.a.(Tháng 12):

Tỷ lệ thất nghiệp do Cục Thống kê Úc công bố là số lượng công nhân thất nghiệp chia cho tổng lực lượng lao động dân sự, được biểu thị bằng phần trăm. Nếu tỷ lệ tăng, điều đó cho thấy thị trường lao động Australia thiếu sự mở rộng và sự yếu kém trong nền kinh tế Australia. Con số này giảm được coi là tăng giá đối với Đô la Úc (AUD), trong khi mức tăng được coi là giảm giá.

Doanh số bán lẻ GBP (tháng)(Tháng 12):

Doanh số bán lẻ do Thống kê Quốc gia công bố đo lường tổng doanh thu của các cửa hàng bán lẻ. Những thay đổi phần trăm hàng tháng phản ánh tốc độ thay đổi của doanh số bán hàng đó. Những thay đổi trong Doanh số bán lẻ được theo dõi rộng rãi như một chỉ báo về chi tiêu của người tiêu dùng. Nói chung, chỉ số cao được coi là tích cực hoặc tăng giá đối với GBP, trong khi chỉ số thấp được coi là tiêu cực hoặc giảm giá.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản