Skip links

Đi đầu trong tuần: Sự kiện thị trường (13/11 – 17/11/23)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

Thay đổi về số lượng người yêu cầu bồi thường GBP (Tháng 10)

Thay đổi về người yêu cầu bồi thường do Thống kê quốc gia công bố trình bày số lượng người thất nghiệp ở Vương quốc Anh. Có xu hướng ảnh hưởng đến sự biến động của GBP. Nói chung, sự gia tăng chỉ số này có tác động tiêu cực đến chi tiêu của người tiêu dùng và cản trở tăng trưởng kinh tế. Nói chung, chỉ số cao được coi là âm (hoặc giảm giá) đối với GBP, trong khi chỉ số thấp được coi là dương (hoặc tăng giá).

Tổng sản phẩm quốc nội EUR (YoY)(Q3):

Tổng sản phẩm quốc nội do Eurostat công bố là thước đo tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ do Khu vực đồng tiền chung châu Âu sản xuất. GDP được coi là thước đo rộng rãi về hoạt động kinh tế và sức khỏe của Khu vực đồng Euro. Thông thường, xu hướng tăng có tác động tích cực đến EUR, trong khi xu hướng giảm được coi là tiêu cực (hoặc giảm giá).

Thay đổi việc làm của AUD s.a. (Tháng 10):

Thay đổi việc làm do Cục Thống kê Úc công bố là thước đo sự thay đổi về số lượng người có việc làm ở Úc. Nhìn chung, sự gia tăng chỉ số này có ý nghĩa tích cực đối với chi tiêu của người tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế. Do đó, chỉ số cao được coi là dương (hoặc tăng giá) đối với AUD, trong khi chỉ số thấp được coi là âm (hoặc giảm giá).

Doanh số bán lẻ GBP (tháng)(Tháng 10):

Doanh số bán lẻ do Thống kê Quốc gia công bố đo lường tổng doanh thu của các cửa hàng bán lẻ. Những thay đổi phần trăm hàng tháng phản ánh tốc độ thay đổi của doanh số bán hàng đó. Những thay đổi trong Doanh số bán lẻ được theo dõi rộng rãi như một chỉ báo về chi tiêu của người tiêu dùng. Nói chung, chỉ số cao được coi là tích cực hoặc tăng giá đối với GBP, trong khi chỉ số thấp được coi là tiêu cực hoặc giảm giá.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản