Skip links

Đi đầu trong tuần: Sự kiện thị trường (11/9/23 – 15/9/23)

Sự kiện thị trường tuần này:

Cập nhật thông tin và chuẩn bị với các cập nhật sau

Chỉ số giá tiêu dùng CNY (YoY)(Tháng 8):

Chỉ số giá tiêu dùng được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố. Nó đo lường sự thay đổi giá bán lẻ trong một giỏ hàng hóa và dịch vụ đại diện. Kết quả là sự tổng hợp đầy đủ các kết quả được trích từ chỉ số giá tiêu dùng thành thị và chỉ số giá tiêu dùng nông thôn. Sức mua của CNY bị kéo xuống bởi lạm phát. CPI là một chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng.

Chỉ số giá tiêu dùng USD (YoY)(Tháng 8):

Chỉ số giá tiêu dùng do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố là thước đo biến động giá bằng cách so sánh giữa giá bán lẻ của một giỏ hàng hóa và dịch vụ đại diện. Sức mua của USD bị kéo xuống bởi lạm phát. CPI là một chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng. Nói chung, chỉ số cao được coi là tích cực (hoặc tăng giá) đối với USD, trong khi chỉ số thấp được coi là tiêu cực (hoặc Giảm giá).

economic flag nzd

Tổng sản phẩm quốc nội của NZD (YoY)(Q2):

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), do Cơ quan thống kê New Zealand công bố, nêu bật hiệu quả kinh tế tổng thể hàng quý. Thước đo này có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), từ đó ảnh hưởng đến đồng đô la New Zealand. Tỷ lệ GDP tăng biểu thị sự cải thiện trong điều kiện kinh tế, đòi hỏi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, trong khi tỷ lệ giảm cho thấy hoạt động này đang suy giảm.

Doanh số bán lẻ CNY (YoY) (Tháng 8):

Báo cáo Doanh số bán lẻ do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố đo lường tổng doanh thu của hàng tiêu dùng bán lẻ. Nó phản ánh tổng lượng hàng tiêu dùng mà các ngành công nghiệp khác nhau cung cấp cho các hộ gia đình và các nhóm xã hội thông qua các kênh khác nhau. Đây là một chỉ số quan trọng để nghiên cứu những thay đổi trên thị trường bán lẻ Trung Quốc và phản ánh mức độ thịnh vượng của nền kinh tế. Nói chung, chỉ số cao được coi là CNY dương (hoặc tăng giá), trong khi chỉ số thấp được coi là âm (hoặc giảm giá) đối với CNY.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản