Skip links

6

Cuộc thi giao dịch hàng tháng

Tổng giải thưởng
$ 60.000. 6 Vòng.

Top 5 giành được giải thưởng tiền mặt từ tổng số 10.000 đô la mỗi tháng.

Tham gia cuộc thi
Trade to the Top.

Giao dịch hàng đầu.

Bạn có thể giành được giải thưởng tiền mặt từ nhóm giải thưởng 10.000 đô la Mỹ hàng tháng, trong 6 tháng tiếp theo. Sử dụng kỹ năng giao dịch của bạn để đánh bại hiệu suất của các nhà giao dịch khác từ khắp nơi trên thế giới và giao dịch theo cách của bạn để vươn lên dẫn đầu để nhận giải thưởng tiền mặt hàng tháng. Và, hãy để các trận chiến giao dịch bắt đầu.

Làm thế nào tham gia

Tham gia cuộc thi

Cách tham gia cuộc thi.

Tham gia cuộc thi

Nhập Tài khoản Classic của bạn trong Cuộc thi từ tab Cuộc thi trong Khu vực Bảo mật của bạn.

Nạp tiền từ $300 * trở lên

Nạp tiền vào tài khoản Classic mà bạn sẽ giao dịch cho cuộc thi với 300 đô la trở lên.

Giao dịch, giao dịch, giao dịch

Giao dịch CFD trên ngoại hối, tiền điện tử, chỉ số, kim loại hoặc dầu để leo lên các thứ hạng của cuộc thi.

Tham gia ngay

$ 10.000 Giải thưởng tiền mặt. Mỗi tháng.

Giải thưởng tiền mặt hoàn toàn có thể rút được và được thêm vào tài khoản thực của người chiến thắng.

1st Prize

Giải nhất

$5,000

2nd Prize

Giải nhì

$2,000

3rd Prize

Giải 3

$1,500

4th Prize

Giải 4

$1,000

5th Prize

Giải 5

$500

Ai trong Top 50?

Kiểm tra Bảng xếp hạng cuộc thi để tìm hiểu.


Địa điểm

ID tài khoản

Hiệu suất

Quốc gia
# 1 1281423 36.64%
 
# 2 1292921 31.76%
 
# 3 1282698 8.99%
 
# 4 1289015 -25.76%
 
# 5 1286666 -30.04%
 
# 6 1250081 -62.33%
 
# 7 1171900 -77.78%
 
# 8 1282403 -98.70%
 
# 9 1282582 -99.33%
 
# 10 1283882 -99.38%
 
# 11 1234126 -99.64%
 
# 12 1293534 -99.88%
 
# 13 1293059 -242.00%
 

Địa điểm

ID tài khoản

Hiệu suất

Quốc gia
# 1 1293699 1,729.33%
 
# 2 1287286 1,692.69%
 
# 3 1234126 963.37%
 
# 4 1286267 412.34%
 
# 5 1282496 211.44%
 
# 6 1250081 200.90%
 
# 7 1171900 110.49%
 
# 8 1281423 36.90%
 
# 9 1292950 3.93%
 
# 10 1286666 2.65%
 
# 11 1281457 -0.69%
 
# 12 1261820 -2.22%
 
# 13 1291882 -12.66%
 
# 14 1292890 -33.72%
 
# 15 1282621 -46.09%
 
# 16 1289729 -57.52%
 
# 17 1289015 -66.28%
 
# 18 1292993 -67.82%
 
# 19 1292898 -75.07%
 
# 20 1282403 -77.09%
 
# 21 1281849 -97.97%
 
# 22 1282582 -98.33%
 
# 23 1287036 -98.88%
 
# 24 1292976 -99.78%
 
# 25 1292446 -99.87%
 
# 26 1284520 -99.90%
 
# 27 1287568 -99.94%
 
# 28 1284559 -99.97%
 
# 29 1292524 -100.24%
 
# 30 1162168 -101.97%
 
# 31 1293489 -103.30%
 
# 32 1281747 -103.46%
 
# 33 1292560 -103.70%
 
# 34 1293259 -105.30%
 
# 35 1291951 -122.39%
 
# 36 1292444 -126.92%
 

Địa điểm

ID tài khoản

Hiệu suất

Quốc gia
# 1 1281968 1,463.79%
 
# 2 1289015 668.11%
 
# 3 1289596 379.43%
 
# 4 1292386 220.33%
 
# 5 1287286 107.73%
 
# 6 1281423 81.97%
 
# 7 1287036 71.42%
 
# 8 1289729 30.55%
 
# 9 1286666 10.85%
 
# 10 1261628 4.20%
 
# 11 1283764 -50.47%
 
# 12 1290316 -90.30%
 
# 13 1282621 -95.00%
 
# 14 1281849 -96.95%
 
# 15 1290313 -97.20%
 
# 16 1282403 -98.65%
 
# 17 1234126 -99.45%
 
# 18 1282298 -99.73%
 
# 19 1289128 -99.74%
 
# 20 1287568 -99.77%
 
# 21 1284520 -99.79%
 
# 22 1162168 -99.80%
 
# 23 1282582 -99.88%
 
# 24 1282301 -99.88%
 
# 25 1281522 -99.89%
 
# 26 1288701 -99.92%
 
# 27 1271376 -99.93%
 
# 28 1284559 -99.96%
 
# 29 1290446 -99.98%
 
# 30 1281470 -100.46%
 
# 31 1292035 -100.58%
 
# 32 1281464 -101.14%
 
# 33 2114453 -105.00%
 
# 34 1281747 -105.34%
 
# 35 1285330 -125.60%
 
# 36 1282776 -164.97%
 

Địa điểm

ID tài khoản

Hiệu suất

Quốc gia
# 1 1290801 985.35%
 
# 2 1290793 898.00%
 
# 3 1290818 299.18%
 
# 4 1287036 126.95%
 
# 5 1288701 112.29%
 
# 6 1290702 57.15%
 
# 7 1291146 50.20%
 
# 8 1253424 29.77%
 
# 9 1285330 12.62%
 
# 10 1281457 -1.06%
 
# 11 1290771 -1.39%
 
# 12 1281849 -46.12%
 
# 13 2114264 -49.99%
 
# 14 1281423 -50.77%
 
# 15 1290492 -72.83%
 
# 16 1283764 -83.11%
 
# 17 1261820 -87.12%
 
# 18 1290537 -90.59%
 
# 19 1289640 -90.61%
 
# 20 1290547 -92.52%
 
# 21 1282052 -93.33%
 
# 22 1289128 -97.13%
 
# 23 1282301 -97.74%
 
# 24 1289928 -98.65%
 
# 25 1288142 -99.09%
 
# 26 1281464 -99.17%
 
# 27 1290457 -99.27%
 
# 28 1283882 -99.34%
 
# 29 1290316 -99.39%
 
# 30 1282403 -99.45%
 
# 31 1281586 -99.57%
 
# 32 1234126 -99.62%
 
# 33 1282621 -99.71%
 
# 34 1250081 -99.86%
 
# 35 1281522 -99.86%
 
# 36 1289729 -99.88%
 
# 37 1290313 -99.89%
 
# 38 1290446 -99.94%
 
# 39 1284559 -99.94%
 
# 40 1284520 -99.95%
 
# 41 1280163 -99.96%
 
# 42 1282496 -99.98%
 
# 43 1287725 -100.00%
 
# 44 1281968 -100.14%
 
# 45 1279074 -100.27%
 
# 46 1290455 -100.38%
 
# 47 1281747 -103.13%
 
# 48 1287568 -103.30%
 
# 49 2113749 -186.31%
 

Địa điểm

ID tài khoản

Hiệu suất

Quốc gia
# 1 1282298 1,184.45%
 
# 2 1289599 889.67%
 
# 3 1289596 499.00%
 
# 4 1284520 494.50%
 
# 5 1287283 460.31%
 
# 6 1289128 432.22%
 
# 7 1288561 289.42%
 
# 8 1282496 111.65%
 
# 9 1285330 31.73%
 
# 10 1282052 -0.49%
 
# 11 1253424 -3.19%
 
# 12 1286666 -15.32%
 
# 13 1281470 -45.53%
 
# 14 1281423 -49.98%
 
# 15 1234126 -52.64%
 
# 16 1287747 -58.08%
 
# 17 1283953 -59.63%
 
# 18 1283764 -73.64%
 
# 19 1282403 -86.89%
 
# 20 1282621 -96.83%
 
# 21 2113749 -98.24%
 
# 22 1281464 -99.54%
 
# 23 1276559 -99.60%
 
# 24 1282301 -99.61%
 
# 25 1282698 -99.64%
 
# 26 1281522 -99.81%
 
# 27 1281586 -99.90%
 
# 28 1284559 -99.91%
 
# 29 1162168 -99.96%
 
# 30 1287568 -99.98%
 
# 31 1287725 -99.98%
 
# 32 1281968 -100.48%
 
# 33 1281849 -100.84%
 
# 34 1250081 -101.18%
 
# 35 1281747 -104.76%
 
# 36 1287502 -112.24%
 

Địa điểm

ID tài khoản

Hiệu suất

Quốc gia
# 1 1284520 1,000.57%
 
# 2 1287283 608.33%
 
# 3 1287286 439.17%
 
# 4 1286267 426.67%
 
# 5 1286861 189.56%
 
# 6 1285330 68.20%
 
# 7 1283764 51.20%
 
# 8 1253424 8.92%
 
# 9 1281457 2.46%
 
# 10 1284552 -32.31%
 
# 11 1286234 -57.33%
 
# 12 1282653 -65.91%
 
# 13 1281849 -66.25%
 
# 14 1129888 -68.71%
 
# 15 1282052 -73.98%
 
# 16 1282403 -82.58%
 
# 17 1281423 -93.32%
 
# 18 1234126 -97.48%
 
# 19 1282298 -97.66%
 
# 20 1283424 -98.57%
 
# 21 1281797 -99.16%
 
# 22 1282301 -99.23%
 
# 23 1282698 -99.34%
 
# 24 1162168 -99.98%
 
# 25 1284559 -100.02%
 
# 26 1282496 -100.27%
 
# 27 1287028 -100.28%
 
# 28 1285320 -100.51%
 
# 29 1286660 -103.15%
 
# 30 1281747 -103.69%
 
# 31 1281464 -104.72%
 
# 32 1281522 -116.36%
 
# 33 1281573 -138.73%
 

* Bảng xếp hạng được cập nhật mỗi ngày một lần lúc 06:00 GMT+3 và chỉ có 50 nhà giao dịch hàng đầu.

6 Vòng. 6 Cơ hội để Chiến thắng.

Mỗi vòng thi kéo dài trong vòng 1 tháng và một vòng thi mới ra mắt vào đầu tháng. Điều này có nghĩa là bạn có thể tham gia lại cuộc thi hàng tháng và cạnh tranh để giành giải thưởng tiền mặt từ tổng giải thưởng 60.000 đô la. Bạn có thể đảm bảo vị trí của mình trong bất kỳ vòng thi nào bất kỳ lúc nào bắt đầu từ đầu tháng trước đến cuối tháng trực tiếp. Vào càng sớm, bạn càng có nhiều cơ hội lọt vào top đầu.

Tham gia ngay

Tháng 6 năm 2023

Tháng 5 năm 2023

Tháng 4 năm 2023

Tháng 4 năm 2023

Tháng 2 năm 2023

Tháng 1 năm 2023

Sơ lược về cuộc thi giao dịch của chúng tôi

Classic Accounts
Tài khoản Classic
6 Monthly Rounds
6 vòng hàng tháng
$300 Minimum Deposit
Khoản tiền nạp tối thiểu $ 300
Leverage up to 1:3000
Đòn bẩy lên đến 1: 3000
Trade any Instruments
Giao dịch bất kỳ công cụ nào
EA Trading
Giao dịch EA được phép
Perform High. Get Copied

Hiệu suất cao. Nhận sao chép.

Tham gia Cuộc thi Giao dịch cũng có nghĩa là tham gia chương trình giao dịch sao chép của chúng tôi. Nếu bạn có lịch sử giao dịch có lãi trong 3 tháng, chiến lược của bạn có thể được thêm vào Bảng xếp hạng nhà giao dịch xã hội tiếp cận mạng lưới nhà đầu tư toàn cầu của chúng tôi. Họ có thể bắt đầu sao chép chiến lược của bạn và bạn có thể kiếm được một khoản phí hàng tháng trên bất kỳ khoản lợi nhuận nào của bạn. Bạn càng có nhiều người sao chép và càng đầu tư nhiều, bạn càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Tham gia ngay