Skip links

Thử thách nhà giao dịch

Giao dịch
với hơn $10,000

Nạp tiền từ $500 trở lên. Nhận $9,500 thưởng

Yêu cầu tiền thưởng
Candle Sticks Chart in Challenge

Bạn đầu tư vào bạn.
Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn.

Nạp $500* trở lên vào Tài khoản Classic mới và yêu cầu Phần thưởng để chuyển tài khoản thông thường của bạn thành Tài khoản Thử thách, trong đó chúng tôi thêm $9.500** vào số tiền có thể giao dịch trên số tiền nạp của bạn. Các khoản tiền được ghi có dưới dạng tiền thưởng, có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó để giao dịch, nhưng bạn không thể mất nó – bạn chỉ mạo hiểm với số vốn của mình. Bạn có thể tận dụng tiềm năng của số tiền lớn hơn, mở các vị thế lớn hơn và có khả năng tạo ra thu nhập cao hơn.

Yêu cầu tiền thưởng

Mở khóa Rút tiền.

Chúng tôi cung cấp cho bạn một thử thách cho Tài khoản Thử thách của bạn. Duy trì vốn chủ sở hữu của bạn mà không có giao dịch mở nào trên $10.000 *** (đó là số tiền nạp tối thiểu cộng với Tiền thưởng nạp tiền) để mở khóa rút tiền kiếm được. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn kiếm được trên mức đó, bạn có thể rút toàn bộ bất kỳ lúc nào hoặc giữ trong tài khoản của mình để giao dịch. Vào cuối ngày, đó là bạn vs bạn! Bạn có thể làm tốt hơn chính mình và giữ vốn chủ sở hữu của mình trên ngưỡng không?

Ví dụ bằng USD

Nó hoạt động như này

$500 Your Deposit

$500

Tiền nạp của bạn

$9,500 Your Bonus

$9,500

Tiền thưởng của bạn

$200 Your Withdrawable Profit

$10,200

Vốn chủ sở hữu của bạn

$200 Your Withdrawable Profit

$200

Lợi nhuận có thể rút của bạn

Thể hiện Kỹ năng. Nhận sao chép.

Giữ vốn chủ sở hữu của bạn trên $10.000 *** trong 3 tháng liên tiếp và thêm chiến lược của bạn vào Bảng xếp hạng Social Copy Trader. Đó là cơ hội duy nhất để thể hiện kỹ năng giao dịch của bạn và tham gia bảng xếp hạng để tiếp cận đối tượng trên toàn thế giới gồm các nhà đầu tư khả thi. Bạn có thể kiếm được một khoản phí hiệu suất từ mọi nhà sao chép – đó là bất kỳ ai sao chép chiến lược giao dịch của bạn. Làm cho tài khoản của bạn đáng sao chép.

Làm cho tài khoản của bạn được tăng cường

Cho dù bạn là người mới tại Traders Trust hay đã giao dịch với chúng tôi được một thời gian, bạn có thể yêu cầu Phần thưởng tiền gửi $9.500 khi bạn mở Tài khoản Classic mới và nạp số tiền tối thiểu trở lên.

Tiền nạp tối thiểu $500 *

Tiền nạp không giới hạn

Lợi nhuận không giới hạn

Chọn không tham gia bất cứ lúc nào

Thời hạn hiệu lực không giới hạn

CFD trên bất kỳ tài sản nào

Cách nhận tiền thưởng

Nạp số tiền tối thiểu trở lên

Chuyển quỹ đến tài khoản MT4 Classic mới

Điền vào Mẫu tiền thưởng khi nạp tiền

Yêu cầu tiền thưởng

Nhận $9.500 để giao dịch với

  Tên của bạn

  Họ và tên đệm của bạn

  Chọn đơn vị tiền tệ tiền nạp

  Nạp tiền tối thiểu 500 USD

  Nạp tiền tối thiểu 50.000 JPY

  Nạp tiền Mimimum 480 EUR

  Nạp tiền tối thiểu 400 GBP

  Nạp tiền tối thiểu 2.150 PLN

  Địa chỉ email của bạn

  Số tài khoản MT4 Classic

  * 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN
  ** 9.500 USD / 950.000 JPY / 9.000 EUR / 7.600 GBP / 41.000 PLN
  *** 10.000 USD / 1.000.000 JPY / 9.480 EUR / 8.000 GBP / 43.150 PLN