Skip links

Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones

Tỷ phú người Mỹ, nhà quản lý quỹ phòng hộ, nhà bảo tồn, nhà từ thiện và nổi tiếng với Kỹ thuật theo xu hướng là Paul Tudor Jones.

Jones tin rằng anh ta có thể thực hiện các giao dịch có lợi nhuận bằng cách xác định và theo dõi các xu hướng thị trường. Anh ấy sử dụng sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định xu hướng và thực hiện giao dịch dựa trên những xu hướng đó.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản