Skip links

MT4 cho iOS không có sẵn để tải xuống.

Metatrader 4 (MT4) dành cho iOS không có sẵn để tải xuống từ Apple App Store.

Điều này chỉ ảnh hưởng đến những người giao dịch muốn tải xuống ứng dụng trên iPhone hoặc iPad của họ. Khách hàng hiện tại có nền tảng đã được tải xuống trên thiết bị Apple của họ có thể tiếp tục sử dụng phiên bản iOS.

Người dùng iPhone và iPad mới có thể giao dịch trên MT4 Webtrader. Nền tảng web cho phép bạn mở và đóng các vị thế mà không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào.

Người dùng Android vẫn không bị ảnh hưởng vì ứng dụng MT4 có sẵn trên Cửa hàng Google Play.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong trường hợp có bất kỳ cập nhật nào.

Khởi chạy MT4 WebTrader