Skip links

Ngày tưởng niệm 2022 Giờ giao dịch đã thay đổi

Do lễ kỷ niệm Ngày tưởng niệm ở Hoa Kỳ, giờ giao dịch của một số thị trường sẽ thay đổi vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022. Các thị trường sẽ mở cửa trở lại như bình thường vào thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn trước kỳ nghỉ liên bang.

* Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.

Tất cả thời gian đều theo giờ máy chủ (GMT + 3)
Thứ Hai 30.05.2022
  SẢN PHẨM GIAO DỊCH    
Ngày Kỷ Niệm NGOẠI HỐI FX   Giờ giao dịch thông thường
HÀNG HÓA KIM LOẠI Đóng lúc 21:30
UKOIL Đóng lúc 20:15
USOIL Đóng lúc 20:15
CHỈ SỐ US30 Đóng lúc 20:00
JP225 Đóng lúc 20:00
US500 Đóng lúc 20:00
UT100 Đóng lúc 20:00
FR40 Giờ giao dịch thông thường
ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE30 Giờ giao dịch thông thường
HK50 Giờ giao dịch thông thường
TIỀN ĐIỆN TỬ   Giờ giao dịch thông thường