Skip links

Mùa nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới – Thay đổi lịch giao dịch

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới sẽ dẫn đến một số thay đổi trong lịch trình giao dịch thông thường của chúng tôi. Điều quan trọng là phải điều chỉnh theo những thay đổi này để có trải nghiệm giao dịch liền mạch. Giờ giao dịch thông thường sẽ tiếp tục vào Thứ Tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến lịch trình sửa đổi, vui lòng liên hệ với nhóm trải nghiệm khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn 24/5.

Hãy tận hưởng giao dịch của bạn, nhưng trên hết, chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và một Năm mới thịnh vượng! Hãy cẩn thận và giữ an toàn nhé mọi người!

Công Cụ 22/12/2023 25/12/2023 26/12/2023 27/12/2023 29/12/2023 01/01/2024 02/01/2024
Ngoại Hối FX Bình thường Đóng Bình thường Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
Kim Loại Bình thường Đóng Bình thường Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
UKOIL Đóng cửa sớm 22:00 Đóng Bình thường Bình thường Đóng cửa sớm 22:00 Đóng Bình thường
USOIL Bình thường Đóng Bình thường Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
JP225 Bình thường Đóng Bình thường Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
US500 Bình thường Đóng Bình thường Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
UT100 Bình thường Đóng Bình thường Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
FR40 Đóng cửa sớm 23:00 Đóng Đóng Mở muộn lúc 09:00 Đóng cửa sớm 22:00 Đóng Mở muộn lúc 09:00
ES35 Bình thường Đóng Đóng Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
EU50 Bình thường Đóng Đóng Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
DE30 Bình thường Đóng Đóng Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
HK50 Bình thường Đóng Đóng Bình thường Bình thường Đóng Bình thường
Tiền Điện Tử Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường

Thời gian nêu trên theo múi giờ GMT+2 và có thể được điều chỉnh bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản