Skip links

HK50 Giờ Thị trường Thay đổi: Sinh nhật của Đức Phật 2022

Do lễ kỷ niệm Ngày sinh của Đức Phật, chỉ số HK50 (Hang Seng) sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022.

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022, HK50 sẽ trở lại giờ giao dịch bình thường.

* Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.